Nagyböjti lelki nap

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)

Dobogós helyezés az „Úton vagyunk” egyházmegyei hittanversenyen

2022. március 19-én Miskolcon, a Fáy András Görögkatolikus Gimnáziumban került megrendezésre az egyházmegyei görögkatolikus hittanverseny. Iskolánk 7-8. osztályos tanulói közül Ivancsó Máté János és Zsignár Ákos István 7. b osztályos tanulók III. helyezést értek el, mellyel bejutottak az országos fordulóba is.

Felkészítőjük Bénó Zsoltné.

Gratulálunk, sok sikert kívánunk az országos döntőben!

KÉPEK

Hittan verseny

Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium általános iskolás tanulók részére szervezett hittan versenyén iskolánk 8.b osztályos tanulói egyházmegyei III. helyezést értek el.

A csapat tagjai : Albók Luca, Bacsó Bianka, Koleszár Teodóra.

Felkészítő pedagógus :Timkó Brigitta és Kerekes Gábor diakónus.

Eredményükhöz szeretettel gratulálunk!

Szent Balázs püspök- könyörögj érettünk!

Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján iskolánk tanulói és dolgozói balázs-áldásban részesültek.Urunk Jézus! Te megígérted, hogy a Benned hívőket jelek és csodák kísérik. Kérünk, Szent Balázs közbenjárására engedd megéreznünk ajándékozó jóságodat, és erősítsd testi-lelki egészségünket. Aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké. Amen

KÉPEK

Szent Margit-díj

Szent Margitra, a nagy engesztelőre emlékeztünk január 18-án iskolánkban.Margitot a magyar ifjúság égi pártfogójaként is tiszteljük. Ifjúságunknak utat mutat és példát ad életével: csak a tevékeny, áldozatos szeretet hoz gyümölcsöt a jövendő számára.Intézményünkben hagyomány, hogy a legjobb tanulmányi eredményt elért alsó tagozatos osztály kapja a Szent Margit-díjat. Tavaly év végén nyerte el ezt az elismerést az idei 5.a osztály. A tanulók műsorukkal felidézték Szent Margit példáját, akitől alázatot, Isten iránti szeretet, imádságos lelkületet tanulhatunk.

Gratulálunk elismerésükhöz!

KÉPEK

“Hódoljon előtted Istenem a föld minden nemzete.”

Intézményünk tanulói és dolgozói vízkereszt ünnepén szentmisén vették részt. Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya beszédében kiemelte, hogy az ünnep arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget.

KÉPEK

“Már hajnalban hirdetjük jóságoda…”

Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet!”(91.zsoltár)

Csodálatos az az érzés, amikor még sötétben megyünk a templomba, majd a mise végén, amikor kijövünk, és már világos van ; eszünkbe jutnak a zsoltár szavai: Krisztus a felkelő Napunk. Iskolánk pedagógusai, tanulói és szüleik közösen vettek részt a szombati hajnali szentmisén. Nagy örömünkre szolgált, hogy -kicsik és nagyok- sokan vállalták a korai kelést, és együtt imádkozva tettük meg lépéseinket, melyek a sötétségből a fénybe visznek. Köszönjük, hogy együtt élhettük át ezt!

Szent Erzsébetre emlékeztünk

Iskolánk névadója tiszteletére minden év novemberében megtartjuk a Szent Erzsébet hetet, melynek keretében a negyedik évfolyamosok bemutatják Szent Erzsébet életének fontos eseményeit, fordulópontjait. Idén a 4.b osztályosok kapták azt a megtisztelő feladatot, hogy korhű ruhában előadhatják a Szent Erzsébet életéről szóló jelenetet. A gyerekek Bacsóné Majancsik Anita osztályfőnök irányításával, lelkesen készültek a szereplésre. A nézők egy több alkalommal láthattak a tanulók alakítását, egész előadássorozatként. Megtekinthették az óvodások, az osztályba járó gyerekek szülei és az iskola tanulói is. A kis színészek nagyon ügyesek voltak. A szerepük tanulása és eljátszása közben a tanulók jobban megismerhették Szent Erzsébet életét, még inkább példaképpé vált számukra, s a jelenet megtekintése közben az iskola tanulóihoz is közelebb tudták hozni Szent Erzsébet világát, lelkiségét.

KÉPEK

ADVENTI KÉSZÜLET…

Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon. Amen

KÉPEK

Árpád-házi Szent Erzsébet- könyörögj érettünk!

Iskolánk védőszentjéről, Szent Erzsébetről emlékeztünk meg november 17-én. A nap kezdetén az osztályközösségek osztályfőnökeik irányításával beszélgettek arról, hogy a szeretet szolgálójának példáját hogyan lehet továbbadni mindennapi életünkben, mi mindenért lehetünk hálásak, illetve mit jelenthet számunkra iskolánk jelmondata: „Tegyétek boldoggá az embereket!” Ezt követően ünnepi szentmisén vettünk részt, melyet Főtisztelendő Resch Tamás atya mutatott be.A szentmise kezdetén iskolánk első osztályos tanulói fogadalmat tettek, és a nyolcadikosok átadták a kisdiákoknak összetartozásunk jelképét, az iskolai nyakkendőt és sálat.A szentmise végén Juhászné Nyusti Klára nyugdíjas kollégánk számára Szolgálati Emlékérem került átadásra.Iskolánk közössége ezen a napon tekintette meg a Szent Erzsébet életét feldolgozó jelenetet is, melyet a 4.b osztály tanulói adtak elő.

KÉPEK

Missziók hónapja

“Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtmények!” (Mk 16,15)

Október a missziók hónapja, a katolikus egyház az egész világon a missziókért imádkozik. A missziós héten napindító rövid elmélkedésekkel és egy tized rózsafüzér elimádkozásával indultak napjaink. Imádkoztunk az evangélium terjesztőiért, a misszionáriusokért, papokért és a szerzetesekért.

Isten áldása kísérje evangelizációs munkájukat!

KÉPEK

„Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.”

Október 4-én, az állatok és a természet védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek az emlékére ünnepeljük az állatok világnapját.Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az állatok tiszteletére és a békés együttélés fontosságára. Szent Ferenc már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Iskolánk tanulóit arra biztattuk, hogy lépjenek Assisi Szent Ferenc nyomdokaiba, hiszen az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Nemcsak október 4-én, hanem egész héten az állatok megismerése, és a velük való szeretettel teli bánásmód állt a tevékenységeink középpontjában. A projekthéten több tanítási óra témaköre is erre épült. Érdekes rejtvényeket, szövegértési feladatokat oldhattak meg a tanulók, kreatív művészeti alkotásokat készíthettek, vagy éppen mozgás közben foglalkozhattak az állatok témájával. A hét zárásaként október 8-án délután alsó tagozatos tanulóink különféle állatfajokkal, és Szent Ferenc életével ismerkedhettek meg, a felső tagozatos tanulóink által ügyesen megtervezett és megszervezett interaktív, izgalmas foglalkozásokon. A természetfilmek, a puzzle, a gondolkodtató és ügyességi feladatok vidám délutánt varázsoltak tanulóink életébe. Az élménypedagógiai foglalkozások kiváló alkalmat biztosítottak iskolánk minden tanulójának a közösségépítésére is. Ezen a tartalmas héten – mint igazi ÉLMÉNYSULISOK- mindannyian megtapasztalhattuk az együtt tanulás élményét. Nagyon jó volt!Az iskolai programok mellett, a diákönkormányzat kezdeményezésére a sárospataki kutyamenhely számára gyűjtöttünk élelmet, hogy javítsunk egy kicsit a rászoruló négylábúak életét.

KÉPEK

Katolikus iskolák védőszentjének ünnepén

A katolikus iskolák védőszentjének ünnepén szeptember 24-én, iskolánk pedagógusai a Bazilika Minorban bemutatott szentmisén egy szívvel-lélekkel kértek Szent Gellért püspök közbenjárását.

Istenünk, áldj meg minket, keresztény pedagógusokat, segíts átadnunk a hitet, tudást, formáld életünket, hogy tanítványaink példaképei lehessünk! Ámen

Szent Gellért püspök a katolikus iskolák védőszentje- Könyörögj érettünk!