Kezdetét vette a nagyböjti időszak

“Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Hamvazószerdával kezdetét vette a nagyböjti időszak.
Iskolánk tanulói, tanárai szentmisén vettek részt a bazilikában, melyet Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya mutatott be.
A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek; a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

KÉPEK

Missziós hét iskolánkban

„Imádkoznunk kell, nem csak magunkért, hanem a világért.”

Október a missziók hónapja, ebben a hónapban a katolikus egyház az egész világon a missziókért imádkozik.

A missziós héten napindító rövid elmélkedésekkel és egy tized Rózsafüzér elimádkozásával indultak napjaink. Imádkoztunk az evangélium terjesztőiért, a misszionáriusokért, papokért és a szerzetesekért.
A hét zárásaként az iskolában működő missziós csoport Jézus missziós parancsát jelenítette meg. Melynek a mottója: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”Mk 16,15

KÉPEK

A Boldog Mária Lujza Merkel közösséget köszöntötték tanulóink

Az Idősek Világnapja alkalmából iskolánk tanulói és tanárai verses, zenés összeállítással köszöntötték egyházközségünk szép korú tagjait.

A műsorban a szeretetről szóló megható gondolatok megérintették a jelenlévők szívét, lelkét. Gyermekeink, az általuk készített rózsával kedveskedtek a közösség tagjainak.

 KÉPEK

Szentírás ünnepe a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

A Szentírás hete alkalmából az iskola aulájában közös Bibliaolvasásra és magyarázatra gyűltünk össze.
A hét minden napján a Főtisztelendő atyák és lelkészek vezetésével imádságos lélekkel készültünk fel a Szentírás vasárnapjára.
Mindannyian a szívünkbe véstük az atyák tanítást, hogy a Szentírás ne legyen csak egy a könyvek közül, hanem legyen az életünk, tetteink eligazítója. Ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem váltsuk is tettekre, amire tanít és ösztönöz. Nekünk is szól az, amit szent Pál apostol ír Timóteusnak: „Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást.”

 

KÉPEK

A Szent Erzsébet Katolikus Általános tanulói Országos Missziós Találkozón vettek részt Budapesten

Iskolánk missziós csoportját 6 tanuló képviselte a missziós találkozón, melynek a Gazdagréten található Szent Angyalokról elnevezett templom és plébánia épülete adott otthont. Jelmondata a következő volt: „Adjatok hálát mindenért!”
Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc püspök atya mutatta be, melyen iskolánk diákja az oltár körüli szolgáltaban vettek részt.
A délutáni programon megtekintettük a fóti missziós közösség „Totus Tuus ’’ Teljesen a Tiéd című színi előadását. Szent II. János Pál pápa életét mutatta be a színdarab.
Feledhetetlen élményt adott az „élő’ rózsafüzér imádság, melyet a felnőtt kísérők segítségével a missziós gyermekek apraja, nagyja mondott el a templom közepén, kezében a missziós színeket jelképező léggömböt tartva.
A záró áldást követően a Szűz anyát dicsőítő himnusz eléneklése után a színes léggömböket útra bocsátottuk.

KÉPEK

Hittantáborban vettek részt tanulóink

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 20 diákja, és két nevelője a fenntartónk által beadott és elnyert pályázat által, Egerben egy három napos hittantáborban vehetett részt.
A tábor célja az volt, hogy a gyermekek bibliai történeteken keresztül, játékos módon tapasztalják meg Isten jelenlétét, gondoskodását, szeretetét.
A gazdag programok során a tanulók ellátogattunk a felújított Érseki Palotába; a Bazilikában hálát adtak a Jó Istennek hazánkért, iskolánkért. A kirándulás alkalmával felfedezték Eger szép látnivalóit, izgalmas helyeit, megismerkedtek a város nevezetességeivel. Barangoltak az egri vár történelmet idéző falai között. Jártak a Varázstoronyban, a Kopcsik Marcipániában, a Tűzoltó és a Harangöntő Múzeumokban, ahol a gyerekek sok új és hasznos ismereteket szerezhettek.
A táborozás jó lehetőséget teremtett arra, hogy a közösség tagjai még jobban összekovácsolódjanak, és hogy mindannyian lelkiekben is feltöltődjenek.

KÉPEK

Bíborosi szentmise Szent Erzsébet tiszteletére

Több mint hetven településről és határon túlról is érkeztek zarándokok Sárospatakra, hogy részt vegyenek a Vízikapunál megtartott ünnepi szentmisén. A regisztráció alapján ezerötszáznál is többen érkeztek Pünkösd hétfőn Sárospatakra.

Szent Erzsébet előtt tisztelegve érkezett Sárospatakra Dominik Duka bíboros, prágai érsek, aki a szentmisét celebrálta. Latin nyelven tartották a misét, melynek keretében Dominik Duka homíliájában arról is beszélt, hogy mekkora tisztelet övezi Szent Erzsébetet szerte a világon. Azt az asszonyt, aki példát mutatott a maga korában, cselekedetei a ma emberének is irányt mutatnak. A bíboros arról is szólt, hogy a magyarság nagysága mindenkor elismerésre méltó volt és meghatározó gondolkozókat adott hazánk Európának.

A szentmisét körmenet követte, melyet követően a Szent Erzsébet zarándoklatra indulókat Dr. Ternyák Csaba, egri érsek búcsúztatta. Megköszönve Dominik Duka részvételét azt tanácsolta a zarándokoknak, hogy legyen tiszta és nemes az útjuk, járjanak büszkén Szent Erzsébet nyomában.

Forrás: http://sarospatak.hu/2017/06/05/biborosi-szentmise-szent-erzsebet-tiszteletere/

Képek

Nagyböjti lelki nap

„A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.” (Teréz anya)
2017. április 7-én iskolánk tanulói, tanárai és dolgozói lelki napon vettek részt.
A lelki készülődésben és a hit útján való növekedésben Teréz anya nővérei segítettek bennünket.
Emmánuel és Alba nővérek a Szeretet Misszionáriusai rendben szolgálnak.
Tanításukban elmondták, hogy az ő hívatásuk a szegények legszegényebbjeinek szolgálata. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják, hogy Jézus szeretetszomját – amelyet a lelkek iránt érez – csillapítani tudják Szűz Mária segítségével. A rend mottója: Jézusért tesszük.
Az előadásokat követően a 6. évfolyam tanulói, jelenítették meg a Passiót, Jézus Krisztus szenvedésének a történetét.
A nap zárásaként szentmisén vettünk részt a Bazilikában.

Képek

Teremtésvédelmi Nap 2017

Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya Főegyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak nyilvánította március 25-ét. Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egyházi fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési és teremtésvédelmi akciókat szerveztek.
Iskolánkban osztályfőnöki, biológia és hittanórákon beszélgettünk az Isten által teremtett világ védelméről; valamint arról, hogy Isten eszközeként mindnyájunknak együtt kell működnünk a teremtés gondozásában. A teremtésvédelmi napot közös imádsággal és előadásokkal indítottuk, majd az intézményünk udvarán található fákat körbeállva imádkoztunk Isten teremtményiért, és elénekeltük Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát. A délután folyamán a Római Katolikus temetőben környezetrendező munkát végeztünk.

„Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nôvérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!”
(Ferenc pápa LAUDATO SI’ „Áldott légy, Uram” enciklika)

 Képek

Tanórai képek