„Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.”

Október 4-én, az állatok és a természet védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek az emlékére ünnepeljük az állatok világnapját.Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az állatok tiszteletére és a békés együttélés fontosságára. Szent Ferenc már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Iskolánk tanulóit arra biztattuk, hogy lépjenek Assisi Szent Ferenc nyomdokaiba, hiszen az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Nemcsak október 4-én, hanem egész héten az állatok megismerése, és a velük való szeretettel teli bánásmód állt a tevékenységeink középpontjában. A projekthéten több tanítási óra témaköre is erre épült. Érdekes rejtvényeket, szövegértési feladatokat oldhattak meg a tanulók, kreatív művészeti alkotásokat készíthettek, vagy éppen mozgás közben foglalkozhattak az állatok témájával. A hét zárásaként október 8-án délután alsó tagozatos tanulóink különféle állatfajokkal, és Szent Ferenc életével ismerkedhettek meg, a felső tagozatos tanulóink által ügyesen megtervezett és megszervezett interaktív, izgalmas foglalkozásokon. A természetfilmek, a puzzle, a gondolkodtató és ügyességi feladatok vidám délutánt varázsoltak tanulóink életébe. Az élménypedagógiai foglalkozások kiváló alkalmat biztosítottak iskolánk minden tanulójának a közösségépítésére is. Ezen a tartalmas héten – mint igazi ÉLMÉNYSULISOK- mindannyian megtapasztalhattuk az együtt tanulás élményét. Nagyon jó volt!Az iskolai programok mellett, a diákönkormányzat kezdeményezésére a sárospataki kutyamenhely számára gyűjtöttünk élelmet, hogy javítsunk egy kicsit a rászoruló négylábúak életét.

KÉPEK

Katolikus iskolák védőszentjének ünnepén

A katolikus iskolák védőszentjének ünnepén szeptember 24-én, iskolánk pedagógusai a Bazilika Minorban bemutatott szentmisén egy szívvel-lélekkel kértek Szent Gellért püspök közbenjárását.

Istenünk, áldj meg minket, keresztény pedagógusokat, segíts átadnunk a hitet, tudást, formáld életünket, hogy tanítványaink példaképei lehessünk! Ámen

Szent Gellért püspök a katolikus iskolák védőszentje- Könyörögj érettünk!

Tanévnyitó Veni Sancte

Az iskola tanulói, pedagógusai és munkatársai a tanévnyitó Veni Sancte szentmisén közösen imádkoztak és a Szentlélek irányítását kérték az új tanévre; melynek jelmondata” Péter hitével tekintsünk Jézusra!”Kissné Murányi Andrea igazgatónő az előttünk álló 2021/2022 -es tanévhez mindenkinek jó egészséget és eredményes munkát kívánt.

KÉPEK

“MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében a sárospataki Bazilikába érkezett a missziós kereszt.Az iskola pedagógusai, munkatársai, tanulói imával és énekszóval dicsőitették az Istent.

KÉPEK

LEGYEN MINDEN NAP A FÖLD NAPJA!

A Fenntarthatósági Témahét jegyében megemlékezett a Föld napjáról. 2021. április 22-én, a felső tagozatos tanulóink online formában kapcsolódtak be a jeles eseménybe, amíg alsó tagozatos gyermekeink és a pedagógusok, az iskolában járultak hozzá a környezetünk szépítéséhez.A nap mottója: „Legyen minden nap a Föld napja!” -volt. A természet szeretete, megóvása kapta a központi szerepet ezen a napon, hogy, ÉN MIT TESZEK a környezetem érdekében, a saját életemben. Az alsós osztályok virágok és fa ültetésével tették szebbé a környezetüket. Egy-egy osztály 1-1 virágokkal teli virágládának lesz a gazdája, amit a tanév hátralévő részében gondozni fog. Iskolánk bejáratához egy gyönyörű tulipánfát ültettünk, amelyet Kissné Murányi Andrea igazgatónő ajánlott fel. A további években ennél a fánál is meg tudunk emlékezni e napról, tisztelegni tudunk a Föld előtt

.„Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban, hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel meg!” (Ferenc pápa: Ima a Földért-részlet)

KÉPEK

Teremtésvédelmi Nap 2021

„Minden mi él, csak téged hirdet,

Minden dicsér, mert mind a műved

,Azzal, hogy él, azt zengi néked,

Dicsérlek én, dicsérlek Téged.”

Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya Főegyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak nyilvánította március 25-ét. Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egyházi fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési és teremtésvédelmi akciókat szerveznek.Iskolánkban az online tartott osztályfőnöki, biológia és hittanórákon is beszélgettünk az Isten által teremtett világ védelméről; valamint arról, hogy Isten eszközeként mindnyájunknak együtt kell működnünk a teremtés gondozásában.

„Mindenható Isten,te az egész világmindenségben,de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,és gyengéd szeretettel veszed körülmindazt, mi létezik.Öntsd belénk szereteted erejét,hogy óvjuk az életet és a szépséget,tölts el minket békével,hogy fivérként és nővérként éljünk,és ne ártsunk senkinek!”(Ferenc pápa LAUDATO SI’ „Áldott légy, Uram” enciklika)

Képes összeállítással emlékezünk az előző évek Teremtésvédelmi programjaira.

KÉPEK

Nagyböjti készület

„Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”Legyen a nagyböjt, minden keresztény számára megújuló tapasztalat Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban ajándékozott nekünk, és amelyet nekünk is minden nap tovább kell ajándékoznunk felebarátunknak.

KÉPEK

„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt február 17-én, hamvazószerdán vette kezdetét. Iskolánk tanulói, tanárai és munkatársai szentmisén, majd a hamvazkodás szertartásán vettek részt. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

KÉPEK

Balázs áldás

Szent Balázs püspök ünnepén iskolánk közössége igeliturgián vett részt. Az imádságot követően Bereczkei Miklós plébános atya az iskola tanulóit, pedagógusait és dolgozóit Balázs-áldásban részesítette. Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen

KÉPEK

Szent Margit- díj

Szent Margitra a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékeztünk január 18-án iskolákban. Margitot a magyar ifjúság égi pártfogójaként is tiszteljük. Ifjúságunknak utat mutat, és példát add életével: csak a tevékeny, áldozatos szeretet hoz gyümölcsöt a jövendő számára.Intézményünkben hagyomány, hogy a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály kapja a Szent Margit osztály címet.Idén az 5.b osztály nyerte el a díjat. A tanulók műsorukkal felidézték Szent Margit példáját, akitől alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk.

Gratulálunk elismerésükhöz, további kimagasló eredményeket kívánunk az osztálynak!

KÉPEK

„Hódoljon előtted Istenem, a föld minden nemzete.”

Intézményünk tanulói és dolgozói vízkereszt ünnepén, szentmisén vettek részt, ahol Főtisztelendő Riz Attila káplán atya beszédében kiemelte, hogy az ünnep arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget.„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján.A káplán atya az iskola tantermeit végigjárta elvégezte a házszentelés szertartását . A szentelést követően a bejárati ajtó szemöldökfájára felírtuk az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

Hol hit, ott szeretet. 
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.
Hol Isten, ott szükség nincsen.

KÉPEK

Adventi lelkinap

„S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek.” ( Mt 2,9-10)

Az advent Krisztus eljövetelére való várakozás időszaka, az imádság, az elcsendesedés, a bűnbánat ideje. A hittanórákon, a reggeli gyertyagyújtásokon, a lelki nap alkalmával, a Szentcsalád-járással -amikor naponta viszik tovább a képet az osztályok-, lélekben is felkészülünk karácsony szent ünnepére. Iskolánkban 2020. december 17-én lelki napot tartunk. Ezen a napon arra törekedtünk, hogy a Bibliai történetek, beszélgetések által tanítványaink érezzék meg, hogy Jézus az Isten szeretete, minden jó cselekedetünkben benne van, és Ő születik meg bennünk karácsonykor.

A délelőtt folyamán, szentmisén vettünk részt, ahol Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya beszédében a szeretet, a figyelem és az öröm fontosságára hívta fel a figyelmünket.Jézus Krisztus születésének a történetét az 5. b osztály pásztorjátéka mutatta be.

A szentmise után kitüntetés átadására került sor. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozta Nagy Miklós tanár úrnak, a pedagógus pályán eltöltött munkájának elismeréséért. Kitüntetéséhez gratulálunk! Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!Az ünnepség végén Kissné Murányi Andrea igazgató asszony és Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya Istentől megáldott békés, szeretetteljes karácsonyt kívánt a tisztelt jelenlévők számára.

KÉPEK

„A jókedvű adakozót szereti az Isten”

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában az adventi időszakban meghirdetett tartósélelmiszer-gyűjtés eredményeként, 28 családnak tudtunk segíteni az ünnepek előtt. Ezúton mondunk köszönetet az adakozó családoknak, minden diáknak, akik bekapcsolódtak a gyűjtésbe.

Köszönjük a For You-3 Kft. felajánlását, akik a 28 db összeállított csomag mellé, 1-1 db 5.000 Ft-os vásárlási utalvány felajánlásával is segítették a családok karácsonyi bevásárlását. Nagylelkű támogatásukat nagyon köszönjük!

Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyt és lelkiekben gazdag újesztendőt kívánunk mindenkinek!

Köszönettel: az iskola vezetősége és dolgozói

Szállást keres a Szent Család

Az advent egyik kedvelt szokása a közös Szent Család-járás.Iskolánk tanulói napról napra összegyűlnek az osztálytermekben, hogy a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt együtt imádkozzanak.Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, és mindig egyek maradjunk a szeretetben.

KÉPEK

Szent Erzsébetre emlékezünk

Árpád-házi Szent Erzsébet- könyörögj érettünk!

Iskolánk védőszentjéről, Szent Erzsébetről emlékeztünk meg november 19-én. A lelki napon ünnepi szentmisén vettünk részt. Ezt követően iskolánk első osztályos tanulói fogadalmat tettek, majd a nyolcadikosok átadták a kisdiákoknak összetartozásunk jelképét, az iskolai nyakkendőt és sálat.A nap további részében az osztályközösségek osztályfőnökeik irányításával beszélgettek arról, hogy hogyan lehet továbbadni a szeretet szolgálójának példáját a mindennapi életünkben, és milyen fontos másokkal törődni.

"Szent Erzsébet
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél…
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szeretőSzent Erzsébet! 
Ámen."

KÉPEK

Szent Mártonra emlékezünk

Hold hintó indult el lomhán az égen
kis lámpát gyújtok, ma én is elkísérem
dalok mesélnek egy jó szívű tettről
köpenyét megosztó jóságos szentről

Kicsi lámpásom fénye
ma este úgy ragyog
mint odafent éjjel
a szikrázó csillagok
kicsi szívekben égnek
reménynek lángjai
mert bajban a jóval
vígaszt lehet nyújtan