Adventi lelki nap

A karácsonyt megelőző négy hét a várakozás és a felkészülés időszaka. Iskolánkban hagyomány, hogy lelki napot tartunk.
Ezen a napon arra törekedtünk, hogy a Bibliai történetek, beszélgetések által tanítványaink érezzék meg, hogy Jézus az Isten szeretete, minden jó cselekedetünkben benne van, és Ő születik meg bennünk.
Az adventi lelki nap igeliturgiával kezdődött, melyet Resch Tamás diakónus vezetett.
A délelőtt folyamán az osztályfőnöki órákon a Szentírásból felolvasott részletek alapján Jézus Krisztus születésének történetét dolgozták fel az osztályok, majd képregényt készítettek a megbeszéltek alapján. 
Ezt követően a Bazilikában szentmisén vettünk részt, ahol Főtisztelendő Liga Konrád káplán atya beszédében a szeretet, a figyelem és öröm fontosságra hívta fel a figyelmünket. 
MARANA THA! JÖJJ EL URAM JÉZUS!

KÉPEK

Adventi vásár

Prezentációkészítő versenyen

 2018. december 7-én került sor az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnáziumban, Árpád -házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola, Óvoda által szervezett Informatikai szaknap keretein belül, Vizek, vízpartok élővilága címmel meghirdetett prezentációkészítő verseny eredményhirdetésére. A rendezvényre 8. osztályos diákok munkáit várták a szervezők. Iskolánk tanulói közül nagyon sokan benyújtották pályázati munkájukat. Közülük Bárány Bence 8.b osztályos tanuló különdíjban részesült!
Eredményes munkájához gratulálunk!

Analitikai versenyen

A versenyt a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma REFILabor hirdette meg azzal a céllal, hogy a tizenéves korosztály legyen tisztában a különböző környezeti problémák környezet – egészségügyi hatásaival és ismerje meg a lehetséges megelőzési módokat.
A vetélkedőn 7-8. évfolyamos, háromfős csapatok vehettek részt. A talaj, a víz, és a levegőszennyezés, a hulladékok és a zajszennyezés témaköröket érintve. A verseny három részből állt: teszt kitöltése, gyakorlati feladat elvégzése, rövid beszélgetés-vita egy, a helyszínen kiadott környezetvédelmi cikk alapján. Nyolc csapat közül iskolánk csapatai az első, harmadik és negyedik helyezést szerezték meg.
I. helyezett csapat tagjai: Brogli Szabolcs 7.b, Fekete Gyöngy 8.a, Török József 7.b
II. helyezett csapat tagjai: Lengyel Fanni, Jósvai Bálint, Mudróczki Lilla 8.a
IV. helyezett csapat tagjai: Buchalter Dorottya 8.b, Csizmár Petra 7.a, Karászi Máté 7.a
Gratulálunk tanítványainknak és a felkészítő pedagógusoknak!

KÉPEK

Adventi készület

Az advent egyik kedvelt szokása a közös Szent Család-járás.
Iskolánk tanulói napról napra összegyűlnek az osztálytermekben, hogy a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt együtt imádkozzanak.
Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, és mindig egyek maradjunk a szeretetben.

KÉPEK

REFILaborban jártak diákjaink

Iskolánk tanulói novemberben (a REFILabor pályázat keretein belül) gyakorlati órákon vettek részt Bódiszné Hajnak Alíz és Csehiné Tomkó Krisztina tanárnők kíséretében. A 7- 8. osztályos diákok biológiai, kémia kísérleteket, megfigyeléseket végeztek. Tanulóink nagyon tevékenyek, érdeklődőek voltak a foglalkozásokon, így tudásukat a gyakorlatban is elmélyíthették.

KÉPEK

Mikulás várás

Iskolánk valamennyi tanulója és tanára együtt várta a Mikulást, akit verssel és énekkel köszöntöttek.
Az 5.b osztályos tanulóink verses, énekes műsorukkal mutatták be Myra püspökének jó cselekedeteit.
Ezt követően a várva várt ajándékok átadás következett, amelynek mindannyian nagyon örültek a diákok.
Miklós püspöknek mindenkihez volt egy jó szava. Az első osztályosok megilletődötten, a nagyobbacskák már régi barátként üdvözölték és hallgatták csillogó szemmel a fehér hajú püspök dicséreteit.
Délután iskolánk aulájában köszöntöttük Pintér Béla énekest, aki evangelizációs műsort adott. A jól ismert énekeket a gyerekek közösen énekelték az előadóval.

A nap zárásaként, Szent Miklós udvarába látogattunk el, ahol találkozhattak a gyerekek Szent Miklós követével.

KÉPEK

Városi Mikulás-kupa

A város idén is megrendezte diákjai számára a Mikulás-kupa úszóversenyt, a Végardói uszodában. Iskolánk 30 tanulója állt rajthoz a versenyen, közülük öten a Zempléni Vízilabda Klub képviseletében. Versenyzőink szép sikereket értek el, szinte mindenki dobogóra állhatott közülük. Iskolánk tanulóit Balogh János úszóedző készítette fel.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Eredmények
I.kcs. fiú váltó
1. Tóth Dániel, Körmendi Benedek, Kerchner Martin, Szigeti Som – ZVK

I.kcs. leány gyors 25m
2. Dezső Eszter – Szent Erzsébet
3. Báróczi Alíz – Szent Erzsébet

I.kcs. fiú gyors 25 m
2. Suba Olivér – Szent Erzsébet
4. Körmendi Benedek – ZVK
6. Tóth Dániel – ZVK

II.kcs. leány váltó
1. Espák Hanna, Gunyis Inez, Rozgonyi Orsolya, Molnár Hanna – Szent Erzsébet
2. Báróczi Alíz, Tóth Brigitta, Timkó Jázmin, Dezső Eszter – Szent Erzsébet

II.kcs. fiú váltó
1. Ivancsó Máté, Obermájer Áron, Béres Máté, Király Tamás – ZVK
3. Megyeri Noel, Téglás József, Napravszki Balázs, Dezső Péter – Szent Erzsébet

II.kcs. fiú hát 25m
3. Téglás József – Szent Erzsébet
4. Obermájer Áron – ZVK

II.kcs. leány hát 25m
1. Espák Hanna – Szent Erzsébet
2. Rozgonyi Orsolya – Szent Erzsébet
3. Molnár Hanna Szent Erzsébet – Szent Erzsébet

II.kcs. leány mell 25 m
1. Espák Hanna – Szent Erzsébet
2. Rozgonyi Orsolya – Szent Erzsébet
3. Gunyis Inez – Szent Erzsébet

II.kcs. fiú mell 25 m
2. Obermájer Áron – ZVK
3. Téglás József – Szent Erzsébet

II. leány gyors 25m
1. Espák Hanna – Szent Erzsébet
2. Timkó Jázmin – Szent Erzsébet
3. Gunyis Inez – Szent Erzsébet
6. Tóth Brigitta – Szent Erzsébet
III.kcs fiú váltó
1. Lengyel Bálint, Borbíró Tamás, Ladomérszky Balázs, Márki Milán – ZVK

III.kcs. leány váltó
1. Béres Petra, Albók Luca, Farkas Boglárka, Asztalos Gréta – Szent Erzsébet

II.kcs. fiú gyors 25m
3. Téglás József – Szent Erzsébet
4. Király Tamás – ZVK
5. Obermájer Áron –ZVK
7. Ivancsó Máté – ZVK
8. Megyesi Noel – Szent Erzsébet
9. Dezső Péter – Szent Erzsébet
10. Dévánszki Dániel – Szent Erzsébet
11. Napravszki Balázs – Szent Erzsébet
13. Szarka Noel – Szent Erzsébet

III.kcs. leány hát 50 m
4. Albók Luca – Szent Erzsébet

III.kcs fiú gyors 50 m
2. Borbíró Tamás – ZVK
7. Boros Mátyás – Szent Erzsébet
9. Németh Róbert – Szent Erzsébet

III.kcs leány gyors 50 m
4. Timkó Lilien – Szent Erzsébet
5. Béres Petra – Szent Erzsébet
7. Farkas Boglárka – Szent Erzsébet
9. Albók Luca – Szent Erzsébet
10. Horváth Alíz – Szent Erzsébet

III.kcs. fiú mell 50 m
2. Borbíró Tamás – ZVK

III.kcs. leány mell 50 m
3. Béres Petra – Szent Erzsébet
6. Asztalos Gréta – Szent Erzsébet

IV.kcs. fiú gyors 50 m
2. Butkai Gergely – Szent Erzsébet

ÉLMÉNYSULI

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévben beindítottuk a Komplex Alapprogramot, amelyet a szülők és a pedagógusok egyaránt nagy örömmel támogattak, hiszen a célja a gyermekek differenciált, személyközpontú nevelése-oktatása. A program célja a módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint méltányos, támogató, hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres előrehaladásának érdekében. Kollégáink DFHT-KIP és Komplex bemutató órákat tartottak, amelyet Botfalusiné Házi Valéria mentor pedagógus is megtekintett Nyíregyházáról. Az órák után a szakértő mentor kolléganővel és Igazgatónő vezetésével közös szakmai megbeszélésen vettünk részt, ahol köszönettel vettük a dicsérő, pozitív szavakat és megfogalmaztuk terveinket a második félévre. Tanulóink jól érzik magukat ezeken az órákon, örömmel, játékosan vesznek részt a tanulás-tanítás folyamatában.

KÉPEK