Az aradi tizenhárom

“S keressen fel küzdelminkben / Az aradi tizenhárom.” ( Ady Endre)

2019.október 4-én iskolánk tanulói, pedagógusai, dolgozói együtt emlékeztek a 170 éve kivégzett aradi vértanúkra.
Meggyújtva az emlékezés mécseseit felidéztük nevüket, és az ország szabadságáért vívott küzdelmében betöltött szerepüket. Kiemeltük emberi értékeiket- összefogás, feladattudat, küzdeni akarás, tetteink következményeinek vállalása – amelyek példaértékűek lehetnek a mai nemzedékek számára is.

KÉPEK

Állatok Világnapján

2019. október 03-án megemlékezést tartottunk az Állatok Világnapjáról. Assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjének emlékét elevenítettük fel, majd közbenjárását kértük imáinkban.
Vendégünk volt Törő Gábor, a sárospataki Mandulás-hegyi Kutyaotthon vezetője, aki néhány mondatban ismertette munkájukat, a menhely dolgozóinak tevékenységét. Örömmel vette át a gyermekeink által, a hét folyamán gyűjtött, részükre adományozott kutyaeledeleket.
A megnyitó után a napközis csoportok játékos, ügyességi vetélkedőn vettek részt a tornacsarnokban, ahol vidáman töltötték el délutánt.

KÉPEK

Itt jártak a Szatmár-Ízek Kft. képviselői

A találkozás során az iskola tanulói megkóstolhatták a friss gyümölcsöket és zöldségeket, mialatt ismét felelevenítettük az egészséges táplálkozás jelentőségét, hogy „nem mindegy, mi kerül a tányérra”!
A Kft. dolgozói az 1-6. évfolyamig színes, játékos foglalkoztató füzeteket hoztak, amelyből megismerhetik tanulóink, hogy mi az „Európai Unió Iskolagyümölcs – és Iskolazöldség- Program” célja, továbbá melyek az egészséges étkezés alapvető szabályai. A finom kóstoló után, minden gyermek a témával kapcsolatos könyvjelzőt vihetett haza.
Gyermekeink, dolgozóink nevében köszönjük a Kft-nek a lehetőséget, az oktatóanyagokat és a személyes találkozót!

KÉPEK

Imádsággal, énekszóval a jövőért!

Hetedszer csatlakozott a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola a „Mozdulj a klímáért!” – elnevezésű országos környezetvédelmi akcióhéthez, melyet a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, valamint a Reflex Környezetvédő Egyesület hirdetett meg. Az idei kampány központi gondolatával, a „Klímakiskövetek” elnevezéssel utalni szerettünk volna arra, hogy a jövő generációinak, a fiataloknak fontos szerepük van a klímaváltozás folyamatában és közös felelősségünk, hogy egy élhető környezetben nőjenek fel. A napot húsz fa ültetésével kezdte az iskola közössége. Minden osztály, a tanári kar, az iskola vezetősége, a Szent Erzsébet Nővérek, az atyák nevében Liga Konrád káplán, valamint Aros János Sárospatak város polgármestere, mindannyian elültettek egy-egy smaragd tuját az „Ültess jövőt!” – gondolat jegyében az intézmény udvarán. Ezután Kissné Murányi Andrea igazgatónő és Bódiszné Hajnal Aliz teremtésvédelmi felelős vezetésével a „Klímakiskövetek”, valamint az iskola egész közössége a sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz vonult, ahol énekkel kísérve fogalmazták meg ”zöld gondolataikat”, majd kérték Sárospatak képviselő-testületét, hogy vegyék figyelembe gondolataikat, amikor felelős döntést hoznak a város életében. A Rózsák terére átvonulva Ferenc pápa: Imádság a Földért- imáját imádkozták a diákok, a tanárok, majd Szent Ferenc Naphimnuszával zárták akciójukat Szent Erzsébet rózsái között. A délelőtt utolsó programja keretében pedig a fák tiszteletére, megóvására „Ölelj meg egy fát!” – gondolattal a Rákóczi vár kertjében a fák tiszteletére tanították a jövő nemzedékét.

Bódiszné Hajnal Alíz
Teremtésvédelmi felelős

KÉPEK

Népmese napja

Hagyományainkhoz híven, szeptember 30-án megemlékeztünk, A Magyar Népmese Napjáról. Az órák kezdetét és végét “A Magyar népmesék” című sorozat főcím zenéje jelezte. A délután folyamán az alsó évfolyam tanulói egy magyar népmesét hallgattak meg felső tagozatos diáktársaik bemutatásában. A mese hangulata kiváló alkalom volt a magyar nyelv és irodalom, az olvasás népszerűsítésére, megszerettetésére. Köszönjük a meseolvasó és felkészítő pedagógusok munkáját!

KÉPEK

Regionális mesemondó versenyen

A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében,
2019.szeptember 30-án mesemondó versenyt rendeztek a régió általános iskolás tanulói számára az Újbástya Rendezvénycentrumban.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
Kiss Virág, Gál Szabolcs 1.b osztály Felkészítő tanáruk:Éváné Tarr Györgyi
Pálóczi Péter 2. b osztály Felkészítő tanára:Bacsóné Majancsik Anita
Gál Nóra Vivien,Sasvári Kíra 3.a osztály Felkészítő tanáruk:Maczkó Attila
Szanyi Bence 3.b osztály Felkészítő tanára:Stumpfné Kascsák Andrea
Dezső Eszter Tereza,Napravszki Dóra, Szabó Boglárka 4.b osztály Felkészítő tanáruk:Szabóné Antreter Anikó Éva
Eredmények:
Pálóczi Péter 2. b osztályos tanuló 1. helyezés. Felkészítő tanára:Bacsóné Majancsik Anita
Kiss Virág 1.b osztályos tanuló 2. helyezés. Felkészítő tanár:Éváné Tarr Györgyi
Dezső Eszter Tereza 4.b osztályos tanuló 2. helyezés. Felkészítő tanár:Szabóné Antreter Anikó Éva
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő pedagógusoknak, köszönjük áldozatos munkájukat!

Rajzverseny a “Népmese napja” alkalmából

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulója, Braun Kata(3. a osztály), a Magyar Nyelv Múzeuma által meghirdetett „Népmese napja” alkalmából kiírt rajzverseny
pályázatán II. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Berencsy Istvánné tanárnő.
Szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

KÉPEK

A Szent Gyermekség Műve

A Szent Gyermekség Műve magyarországi újraindulásának 10 éves évfordulóját ünnepelte Budapesten 2019. szeptember 21-én. Erre az alkalomra az ország 21 településéről közel 1000 missziós gyermekek érkezett; szüleik, tanáraik kíséretében.
A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát 38 tanuló képviselte ezen a rendezvényen. A pedagógusok és szülők mellett –mindenki nagy örömére- elkísérték őket a Szent Erzsébet Nővérek, Nagy Ferenc diakónus is.
A program a Szent István Bazilikában kezdődött, ahol az ünneplők megismerték a gyermekmisszió 10 éves történetét, megtekintették Szent István ereklyéjét és meghallgatták Mgr. Michael Auguszt Blume SVD pápai nuncius köszöntő szavait. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Erdő Péter Bíboros Úr volt. Az ebédet követően került sor a születésnapi torta elfogyasztására. Ezek után a gyermekek és a felnőttek elindultak az Országházba, ahol megtekintették az ún. felsőházi üléstermet és a kupolacsarnokban a koronázási ékszereket. Az ünnepség zárásaként Soltész Miklós államtitkár Úr szólt a résztvevőkhöz, majd a napot közös ima zárta az ország vezetőiért. A záró áldást követően nagyon megható volt, amint az ország különböző részein élő missziósok elbúcsúztak egymástól.
Nagyon szép volt ez a nap. Kegyelmeiről és áldásairól, a közös élményekről hazáig beszélgettek a résztvevők.
Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját. Külön köszönettel tartozunk Madaserry Benvin Sebastián SVD Atyának, a Szent Gyermekség Művének magyarországi vezetőjének. Hálásak vagyunk az Egri Főegyházmegye támogatásáért, amely lehetővé tette számunkra a jubileumi ünnepségen való részvételt.

http://szenterzsebet-sp.hu/?p=5813PEK

Szentírás hete

A Szentírás Hete alkalmából közös Bibliaolvasásra és magyarázatra gyűltek össze az iskola tanulói és pedagógusai.
A hét minden napján a Főtisztelendő atyák és lelkészek vezetésével imádságos lélekkel készültünk fel a Szentírás vasárnapjára.
Mindannyian a szívünkbe véstük az atyák tanítást, hogy a Szentírás ne legyen csak egy a könyvek közül, hanem legyen az életünk, tetteink eligazítója. Ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem váltsuk is tettekre, amire tanít és ösztönöz.
Nekünk is szól az, amit szent Pál apostol ír Timóteusnak: „Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.” (2 Tim 3,16)

KÉPEK