Ifjúsági klub

2017. szeptember 26.

Az első foglalkozás alkalmával ismertettük a pályázat célját, jelentőségét. Összegyűjtöttük az ifjúságot érintő és érdeklő kérdéseket pl: jövőtervezés, család, barátság, szerelem, értékek, önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, párválasztás, karrier, hivatás… témákat, melyeket a találkozók alkalmával feldolgozunk, megbeszélünk.
A csoport tagjai játékos formában a kosaras bemutatkozó játék segítségével mutatkoztak be. A feladat az volt, hogy válasszanak tárgyat, amivel kapcsolatban meg tud fogalmazni önmagáról egy vagy néhány jellemző tulajdonságot. Bevezető szavak: „Olyan vagyok, mint….” az a tárgy, amit választott. Így megtudva, hogy kinek mi a kedvenc hobbija, időtöltése, érdeklődési köre.
A találkozó második részében Bruno Ferrero: Hasonlatok és történetek című könyvéből dolgoztuk fel egy történetet. A történetet mondanivalója segítségünkre volt abban, hogy miért vagyunk itt és mit kell tennünk.
A találkozót könyvajánlással és kötetlen beszélgetéssel zártuk le.

2017. szeptember 27.

A Szent Erzsébet Nővérek jelenléte a városban, az egyházközségben és iskolánk életében nagyon meghatározó. Részt vesznek az iskola lelki nevelésben, lelkigyakorlatokat tartanak, imatalálkozókat szerveznek az iskola oratóriumában és a szerzetesi rendházukban. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy iskolánkba is ellátogatnak a Rómából érkező Szent Erzsébet Nővérek.
Az ifjúsági klub keretei között fogadtuk kedves vendégeinket, akik Szent Erzsébet lelkiségéről, példájáról tartottak előadást a résztvevőknek. Előadásukban felhívták a figyelmünket arra a szentírási idézetre, melyet Máté evangéliumában olvashatunk: Krisztus szavai szerint: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”(Mt 25,40),
A nővérek szavai megerősítettek bennünket abban, hogy nekünk is feladatunk itt az iskolai közösségben minden felebarátunk támogatása.
A találkozót agapéval zártuk, ahol a tea és a finom sütemények mellett beszélgettünk a nővérekkel.

2017. október 12.

Október a rózsafüzér hónapja: Október 7. Rózsafüzér Királynéja ünnepe, másnéven „Olvasós Boldogasszony” emléknapja, hálaünnep Mária közbenjárásáért. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúság ismerje fel, hogy mily nagy szükség van Mária közbenjárására, pártfogására a mai világban. „ Mária által Jézushoz”
Az idei évben ünnepeljük a Fatimai jelenések 100. évfordulóját. Így az ifjúsági Klub résztvevőivel a jelenések történetéről beszélgettünk és kisfilmet vetítettünk le.Francisco Marto kilenc, húga Jacinta Marto hét Lucia dos Santos unokanővérük pedig 10 éves volt, amikor Fatimában 1917. május 13-án, vasárnap délben a szokásos rózsafüzér elmondása után, az Iria völgyben levő sziklatölgy fölött megjelent nekik az Úr Jézus édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária.
A jelenés szépséges Asszonya azt kérte tőlük, hogy a következő hat hónapban 13-án, ugyanebben az órában jöjjenek ide, ahol ismét megjelenik nekik. Három ártatlan, tisztalelkű pásztorgyermeket választott ki az Ég, hogy általuk felszólítsa a világot megtérésre, imára és engesztelésre az emberiség megmentése érdekében.
Majd beszélgettünk a rózsafüzér eredetéről, fontosságáról. A gyerekek a találkozó végén vállalták, hogy minden hét csütörtöki napján az oratóriumban közös rózsafüzér imádságra gyűlnek össze.

2017. október 19.

A missziós világnapot az idén október 22-én vasárnap tartják világszerte. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tanuló tekintsék hivatásuknak, feladatuknak a missziót. Ferenc pápa a missziók világnapjára írt üzenetét dolgoztuk fel a gyerekekkel. A pápa üzenete bevezetőjében Jézus Krisztusra, az első és legnagyobb evangelizálóra emlékeztetett, aki az Atya szeretetét hirdeti a Szentlélek erejében.
A találkozón így arról a témáról beszélgettünk, hogy mit jelent a krisztusi küldetés a keresztény hit szívében. Mi a misszió alapja? Mi a misszió szíve? Mik a misszió éltető szempontjai?
Ferenc pápa üzentében kiemeli, hogy a fiatalok a misszió reménysége. Jézus személye és az általa meghirdetett örömhír továbbra is számos fiatalt igéz meg. Ők olyan utakat keresnek, melyeket bátran megjárhatnak az emberiség szolgálatára kész szív lendületével.”
„A misszió soha nem öncélú, hanem Isten Országa közvetítésének alázatos eszköze, mely sebzetten és piszkosan ugyan, de mindig kész arra, hogy kilépjen az utcára.”
A Pápai Missziós Művek értékes eszköz, hogy minden keresztényben felszítsa a vágyat arra, hogy túllépjen saját határain, elhagyja saját biztonságát és mélyre evezzen az evangélium hirdetésére.
A téma feldolgozást kiscsoportokban folytattuk, ahol a következő kérdésekről beszélgettek a csoportok
1. Mi az én misszióm? (Mit tudok én vállalni az emberiségért?)
2. Mi a közösségünk missziója? (Mit tudunk vállalni az ifjúsági csoportunkkal közösen?)

2017. november 17.

Az ifjusági klub novemberi találkozóján a Szent Erzsébet Nővérek előadást tartottak Boldog Mária Lujza Merkelről a rend alapítójáról. Előadásukban rámutattak arra, hogy milyen fontos másokkal törődni, hogy Isten közel van hozzánk, itt van a világunkban és minden embert szeret. A nővérek sok szép éneket tanítottak a gyerekeknek, példákat hoztak arra, hogy a felebaráti szeretet hogyan lehet gyakorolni a mindennapokban, iskolában, otthon. Az előadást követően az ifjusági klub tagjaival a Római katolikus Plébániára látogattunk el, ahol versek és énekek kíséretében egy-egy szál rózsát nyújtottak át az ott dolgozóknak. Követve Szent Erzsébet példáját: „Tegyétek boldoggá az embereket!”

 

2017. november 21.

A találkozónk témája az Ádvent volt. Beszélgettünk arról, hogy Ádvent – egyben az egyházi év – a Szent András ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik. Négy hétből áll, a negyedik többnyire csonka. A liturgikus szín: viola kivéve Ádvent III. (öröm) vasárnapján, amikor rózsaszín. December 17-től már a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk. A téma feldolgozásánál, fontos hangsúlyoznunk, hogy Kik az Ádvent lelki mesterei?
1. Izaiás próféta, a vágyakozás tanítója: “Harmatozzatok, egek, onnan felülről!” (Iz 45,8)
2. Keresztelő Szent János, a felkészülés tanítója: “Készítsétek az Úr útját!” (Mt 3,3)
3. Szűz Mária, az önátadó, alázatos várakozás tanítója: “Legyen nekem a te igéd szerint!” (Lk 1,38)
A találkozót az angyalkás játékkal zártuk. A feladat az volt, hogy mindenki neve belekerült egy kis kosárkába. Akinek a nevét kihúzta azért a személyért kell az Ádventi időszakban imádkoznia, valamilyen jó dolgot cselekednie.

2017. december 1.

A találkozó témája az ádventi koszorú története, hagyományai voltak. Az ötlet XIX. századi, egy Johann Heinrich Wichern nevezetű német protestáns lelkésztől származik, aki úgy próbálta karácsonyig mulatni az időt, hogy minden egyes istentiszteleten újabb és újabb gyertyát tűzött a csillárkoszorúba, karácsonyig összesen huszonnégyet. A szokás hamar elterjedt, de a gyertyák száma mára négyre redukálódott. A katolikus templomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik, és a négy ádventi vasárnap, vagy már előző este mindig eggyel több gyertyát gyújtanak. Így a csoport tagjaival mi is készítettünk ádventi koszorút. Megbeszéltük, hogy vasárnap elvisszük a szentmisére, ahol plébános atya megáldja a koszorút, amit majd otthonaikban elhelyeznek. A gyerekek az otthoni közös gyertyagyújtásokhoz, énekeket, szentírási szakaszokat kaptak, hogy szüleikkel együtt közös imádsággal készüljenek az ünnepre.

2017. december 6.

Melyek az Ádvent sajátos gyakorlatai?
1. Csönd, elmélkedés, imádság. Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.
2. Készülés Karácsonyra. Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse
3. Bűnbánat. A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől.
Az ádventi időszak jellegzetes hagyományai Az ádventben a keresztény ember készül karácsonyra, Krisztus születésének ünnepére. A csoport tagjaival közösen felelevenítettük Szent Család-járás hagyományát. A Szent Család képét közös imádsággal elvittük iskolánk osztálytermeibe és kértük, hogy egy napra fogadják be őket.
A találkozást játékkal és kötetlen beszélgetéssel zártuk.

 

Meseünnep a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában és mesemondó verseny a városi könyvtárban

2017. szeptember 29-én Benedek Elek születésnapján meseünnepet rendeztünk a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Ezen a napon A magyar népmesék rajzfilm sorozat jellegzetes dallama köszöntötte az iskolába érkezőket. Szünetekben a tanító nénik mesélték el kedvenc meséiket az érdeklődő gyerekeknek.

Délelőtt folyamán az alsó tagozatos tanulóink a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban mérhették össze tudásukat a körzet legjobb mesemondóival.

Mesemondóink, akikre büszkék vagyunk:

1-2.évfolyam:

Perge Zsombor 1.a
Sasvári Kira 1.a
Csatári Benjamin 1.b
Szanyi Bence 1.b
Bánóczi Aliz 2.b
Tóth Brigitta 2.b

3-4. évfolyam:

Déványszki Dániel Dezső 3.a
Galkó Domink 3.a
Mundér Dzsenifer 3.a
Csornyák Petra 3.b
Majoros Alexandra 4.a
Albók Luca 4.b

Eredményeink:

2. helyezett -TÓTH BRIGITTA 2.b
2. helyezett– GALKÓ DOMINIK 3.a
Különdíjas: PERGE ZSOMBOR 1.a

Gratulálunk a helyezetteknek és felkészítő tanároknak!

KÉPEK

Szentírás ünnepe a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

A Szentírás hete alkalmából az iskola aulájában közös Bibliaolvasásra és magyarázatra gyűltünk össze.
A hét minden napján a Főtisztelendő atyák és lelkészek vezetésével imádságos lélekkel készültünk fel a Szentírás vasárnapjára.
Mindannyian a szívünkbe véstük az atyák tanítást, hogy a Szentírás ne legyen csak egy a könyvek közül, hanem legyen az életünk, tetteink eligazítója. Ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem váltsuk is tettekre, amire tanít és ösztönöz. Nekünk is szól az, amit szent Pál apostol ír Timóteusnak: „Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást.”

 

KÉPEK

A Szent Erzsébet Katolikus Általános tanulói Országos Missziós Találkozón vettek részt Budapesten

Iskolánk missziós csoportját 6 tanuló képviselte a missziós találkozón, melynek a Gazdagréten található Szent Angyalokról elnevezett templom és plébánia épülete adott otthont. Jelmondata a következő volt: „Adjatok hálát mindenért!”
Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc püspök atya mutatta be, melyen iskolánk diákja az oltár körüli szolgáltaban vettek részt.
A délutáni programon megtekintettük a fóti missziós közösség „Totus Tuus ’’ Teljesen a Tiéd című színi előadását. Szent II. János Pál pápa életét mutatta be a színdarab.
Feledhetetlen élményt adott az „élő’ rózsafüzér imádság, melyet a felnőtt kísérők segítségével a missziós gyermekek apraja, nagyja mondott el a templom közepén, kezében a missziós színeket jelképező léggömböt tartva.
A záró áldást követően a Szűz anyát dicsőítő himnusz eléneklése után a színes léggömböket útra bocsátottuk.

KÉPEK

Meseünnep a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában és mesemondó verseny a városi könyvtárban

Szentírás ünnepe

Erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  Határtalanul! program keretében kiírt pályázatán intézményünk 2.160.000 Ft támogatást nyert. A tanulmányi kiránduláson 36 fő tanuló, a projektvezető és 3fő kísérő pedagógus vett részt. A tervezett útvonalat, programokat sikerült megvalósítanunk, amelyet a gyönyörű idő tett még csodálatosabbá.

Az 5 nap programja: Nagyvárad, Nagyszalonta, Körösfő, Tordaszentlászló, Torda, Szováta, Kolozsvár, Madarasi Hargita, Zeteváralja, Gyergyói – medence, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csíksomlyó, Csíkszentmárton,Tusnádfürdő, Farkaslaka, Korond.

Nagy örömünkre Körösfőn közös programon vettünk részt a Kós Károly Általános Iskola igazgatójával és tanulóival. A gyerekek nagyon jól érezték magukat együtt és többen címet cseréltek, a további barátság fenntartásának reményében.

Feledhetetlen szép napokat éltek meg tanulóink a festői szépségű, magyarlakta vidéken.

KÉPEK

Erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói