Ballagás 2019

„Áldásoddal megyünk, megyünk innen el…”

2019. június 14-én – idei tanévünk utolsó napján – búcsút vett iskolánktól a 8. évfolyam 36 tanulója. Délelőtt a Bazilikában gyűltünk össze Isten előtti hálaadásra, ahol Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya egy rövid igeliturgia keretében megáldotta a tarisznyákat, és útravaló áldást adott a ballagóknak.
Ezek után Kissné Murányi Andrea igazgatónő röviden méltatta az elmúlt tanév eredményeit, sikereit; majd ismertette az idei tanév kiemelkedő eredményeket elért tanulóinak nevét. Sor került azon díjak átadására, amelyet a legjobb magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményéért egy alsó és egy felső tagozatos osztály kap minden tanév végén. Idén a Szent Margit-díjat a 2.a osztály (osztályfőnökük: Maczkó Attila), a Szent Imre-díjat pedig az 5.b osztály (osztályfőnökük: Balogh János) érdemelte ki.
A tanévzáró Te Deumra csütörtökön délelőtt került sor, így az iskolába visszatérve minden tanuló megkapta a bizonyítványát.
Délben a nyolcadik osztályosok még egyszer végigjárták a gyönyörűen feldíszített iskolát, majd rövid műsor keretében köszöntek el diáktársaiktól, tanáraiktól és szüleiktől. A ballagáson jutalmat kaptak a nyolc éven át kiemelkedő munkát végző diákok, valamint a Szülői Választmány két tagjától is elbúcsúztunk.

KÉPEK

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

GÁLA 2019

2019. június 6-án tartottuk iskolánk páros osztályainak bemutatkozó gáláját.
Az iskolaépület átadásának 40.évfordulóját is ünnepeltünk.
Díszvendégünk volt Pásztor Andrásné nyugalmazott iskolaigazgató, aki beszédében iskolánk múltját idézte fel. Köszöntőt mondott Kissné Murányi Andrea igazgatónő, és Bereczkei Miklós plébános atya.
A 2.,4.,6.,és 8.évfolyam tanulói változatos műsorszámokkal mutatkoztak be. A közönség nagy tapssal jutalmazta a gyerekek vers-, ének-, és tánctudását.

Gratulálunk a fellépő osztályoknak és a felkészítő pedagógusoknak!

KÉPEK

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Az Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját.
Iskolánkban irodalmi összeállítással és az Örökségünk című dal közös eléneklésével emlékeztünk meg az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződésre.

Juhász Gyula: Trianon (részlet)
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

KÉPEK

GÁLA 2019