A Szent Gyermekség Műve

A Szent Gyermekség Műve magyarországi újraindulásának 10 éves évfordulóját ünnepelte Budapesten 2019. szeptember 21-én. Erre az alkalomra az ország 21 településéről közel 1000 missziós gyermekek érkezett; szüleik, tanáraik kíséretében.
A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát 38 tanuló képviselte ezen a rendezvényen. A pedagógusok és szülők mellett –mindenki nagy örömére- elkísérték őket a Szent Erzsébet Nővérek, Nagy Ferenc diakónus is.
A program a Szent István Bazilikában kezdődött, ahol az ünneplők megismerték a gyermekmisszió 10 éves történetét, megtekintették Szent István ereklyéjét és meghallgatták Mgr. Michael Auguszt Blume SVD pápai nuncius köszöntő szavait. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Erdő Péter Bíboros Úr volt. Az ebédet követően került sor a születésnapi torta elfogyasztására. Ezek után a gyermekek és a felnőttek elindultak az Országházba, ahol megtekintették az ún. felsőházi üléstermet és a kupolacsarnokban a koronázási ékszereket. Az ünnepség zárásaként Soltész Miklós államtitkár Úr szólt a résztvevőkhöz, majd a napot közös ima zárta az ország vezetőiért. A záró áldást követően nagyon megható volt, amint az ország különböző részein élő missziósok elbúcsúztak egymástól.
Nagyon szép volt ez a nap. Kegyelmeiről és áldásairól, a közös élményekről hazáig beszélgettek a résztvevők.
Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját. Külön köszönettel tartozunk Madaserry Benvin Sebastián SVD Atyának, a Szent Gyermekség Művének magyarországi vezetőjének. Hálásak vagyunk az Egri Főegyházmegye támogatásáért, amely lehetővé tette számunkra a jubileumi ünnepségen való részvételt.

http://szenterzsebet-sp.hu/?p=5813PEK

Szentírás hete

A Szentírás Hete alkalmából közös Bibliaolvasásra és magyarázatra gyűltek össze az iskola tanulói és pedagógusai.
A hét minden napján a Főtisztelendő atyák és lelkészek vezetésével imádságos lélekkel készültünk fel a Szentírás vasárnapjára.
Mindannyian a szívünkbe véstük az atyák tanítást, hogy a Szentírás ne legyen csak egy a könyvek közül, hanem legyen az életünk, tetteink eligazítója. Ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem váltsuk is tettekre, amire tanít és ösztönöz.
Nekünk is szól az, amit szent Pál apostol ír Timóteusnak: „Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.” (2 Tim 3,16)

KÉPEK

„Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

2019. szeptember 16-án, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódva iskolánk tanulói és dolgozói imádságát követően Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya megáldotta az épület előtt felállított keresztet. Ezt követően Kissné Murányi Andrea igazgató nő köszönetet mondott iskolánk plébánosának a kereszt adományozásáért.

A kereszt megváltásukra, Krisztus Urunk keresztáldozatára emlékezteti az arra járókat; erőt és bátorítást ad a rá tekintőknek saját keresztjeik hordozásában.

KÉPEK

„Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise

Az iskola tanulói és pedagógusai a Sárospataki Bazilikában tartott Veni Sancte tanévnyitó szentmisén közösen imádkoztak és a Szentlélek irányítását kérték az új tanévre.
Liga Konrád káplán atya megáldotta az elsősök könyvjelzőit, Kissné Murányi Andrea igazgatónő pedig megnyitotta a 2019/2020-as tanévet, melynek jelmondata: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
A szentmise keretében búcsút vettünk Zsuzsanna nővértől, aki missziós szolgálatát Bolíviában folytatja. Ugyanakkor köszöntöttük a városunkba érkezett új Szent Erzsébet nővéreket.
A szentmise után az iskolában folytatódott az első tanítási nap.

KÉPEK

Szent Gellért díj

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusa, Szekeres Istvánné, a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesült. Szívből gratulálunk, jó egészséget kívánunk kedves kolléganőnknek!

2.b

Osztályfőnök: Éváné Tarr Györgyi

Osztálylétszám: 19 fő

Alföldi Eszter
Alföldi Zoltán
Bencs Máté
Bodnár Máté
Dévánszki Dóra Anna
Gál Szabolcs
Gombos Elizabet Bianka
Gulyás Vanda Anita
Hájas Dávid
Kiss Virág
Kovács Dávid
Kuhár Veronika Virág
Pálházai Ákos
Pásztor Emma 
Szoták Tibor
Földváry Hanna
Galambosi Kevin
Lakatos Ádám
Órarend

2.a

Osztályfőnök: Hoffmann Tiborné

Osztálylétszám: 22 fő

Aranyi Boglárka
Balogh Dorka
Balogh Lilián Éva
Bánóczi Luca
Domokos Dávid
Fazekas Tamás
Gombár Tímea
Horváth Bence
Horváth Léna
Hutkai Bianka
Jakab Janka
Juhász Viktor
Kanalas Olivér Botond
Körmöndi Mia Adrienn
Lengyel Ádám
Ludvig Dorka Réka
Magyar Zoltán
Nagyházi Péter
Oláh Dominik
Rabóczki Hunor
Takács Borbála
Tóth Zoltán
Váradi Dominik Bence
Wiersum Bálint
Órarend