“Nálatok laknak-e állatok?”

Az idei tanévben, az 5-6. évfolyam, 90 tanulója vett részt a projektben.  Minden osztály külön csoportokra bontva valósította meg a projektet. Feladatuk volt egy e-book készítése, amely rövid leírást tartalmazott az általuk kiválasztott és tanult ház és a ház körül élő állatokról. A könyvnek minimum 5 oldalasnak kellett lennie. A második feladatként interaktív feladatokat kellett készíteniük, tankockák segítségével. Végül ismeretterjesztő plakátot állítottak össze csomagolópapírra képekkel, rajzokkal, szövegekkel. A tanulók munkáját kissé nehezítette az új programok megismerése, melyet rövid tanári instrukciókkal hidaltak át. Az elkészült munkákat együtt értékelték a gyerekek az eddigiektől eltérve, szóban. Kipróbálhatták egymás feladatait, bele olvashattak egymás könyveibe és a plakátokat is megtekinthették. Az értékelési szempontok között szerepelt szakmai – eddig tanultak alapján- és esztétikai értékelés is.

Fontos szerepet kapott a csoporton belüli munkamegosztás, a bizalom és az önálló tanulás, problémamegoldás. Kiemelt feladat volt a tantárgyak összekapcsolása, melyet nagyon ügyesen oldottak meg a gyerekek. Magyar nyelv és irodalom, informatika, természetismeret tantárgyak mellett a produktumokban megjelent az angol nyelv, ének-zene és a matematika is. A közös munka jó hangulatban, egymást segítve, kiegészítve folyt.

A projekt különböző pontjain videofelvételek készültek, melyet informatikus kollégánk segítségével szerkesztettünk meg.

Szoftverek: Kotobee. com (e-book), Learningapps.org (interaktív feladatkészítő), Video Pad Editor

KÉPEK

FILM

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.