„Én, Te, Mi – Együtt többre vagyunk képesek!”

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 „Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére” című pályázat keretében a 4. évfolyamos tanulóknak szervezett napközis tábort a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2019. június 24-28. között.

A tábor célja az életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás témakörben az „Én, Te, Mi – Együtt többre vagyunk képesek!” gyakorlati megvalósítása a mindennapokban, társas kapcsolatainkban, akár az egyéni életvezetést, akár a családi szerepvállalást, vagy az iskolatársi kapcsolatokat tekintve.

A táborban eltöltött hét programjai során a részt vevő tanulók az „Én” központú szerepből fokozatosan jutottak el a „Te” meglátásához és elfogadásához, melynek eredményeként már csak egy lépés volt a „Mi” kapcsolat kialakítása.

A hét során megvalósított különböző csapatversenyek nagyszerűen elősegítették a fenti folyamatot, az egyén szerepében gondolkodó tanulók egyre jobban egymásra hangolódva látták meg társaikat, egymást segítve, együttműködve oldották meg a feladatokat, megvalósítva az egymás iránti toleranciát, élvezve az együtt végzett munka eredményét. Gyakorlatot szereztek a közösségben betöltött szerep kialakításában, az egymás iránti odafigyelés fejlesztésében. Mindez az egyéni kompetenciájukat fejlesztette az érzelmeik társas kapcsolatban való kifejezésében, egyéniségük kibontakoztatásában, önértékelésük fejlesztésében.

A tábor során jelentős hangsúly került a fenti kompetenciák tágabb környezetben való alkalmazhatóságának megismerésére is. Ennek keretében a tanulók egy ún. zöld utazás keretében megismerhették közvetlen lakókörnyezetük – Sárospatak – nevezetességeit, mely erősítette az együvé tartozás érzését, fejlődött helyi identitásuk fontossága. A lelki életre nevelés keretében a tanulók városunk szülötte és iskolánk névadója, Szent Erzsébet életébe nyerhettek betekintést a Szent Erzsébet Házban történt látogatás során.

A különböző programok során az egymásra figyelés, a csoporton belüli szerepvállalás és aktivitás, az együttműködés került előtérbe. Megfigyelhető volt a kézműves foglalkozáson való részvétel során az egyéni kézügyesség mellett az egymásra figyelés, segítés erősödése, az elkészített ajándéktárgy ajándékozásának öröme.

Jelentős csapatépítő erősséggel bírt az egész napos Diósgyőri várlátogatás, ahol a tanulók játékos keretek között eleveníthették fel a történelmi tanulmányaikat, valamint a Bodrog-folyón szervezett hajókirándulás, melynek során a tanulók már közösségi szellemben gondolkodva fogalmaztak meg magatartási szabályokat a vízi közlekedéssel kapcsolatban.

Összefoglalva megállapítható, hogy a tábor a kitűzött célt elérte, a részt vevő diákok a rengeteg élményen túl megtapasztalták az „Együtt többre vagyunk képesek!” élményét, annak aktív szereplőiként vettek részt a foglalkozásokon, személyes kompetenciáik fejlődtek, önbizalmuk erősödött. A közös programok és kirándulások alkalmával szerzett élmények kis csapatunkat összekovácsolták, ez mind a tanulók, mind a szervezésben részt vevő pedagógusok és önkéntes segítők lelkét is építette.

KÉPEK

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.