BEMUTATKOZÁS

Ha szán ránk néhány percet, megismerkedhet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola történetével, a napjainkban folyó pedagógiai munka céljaival, eredményeivel és fejlesztési törekvéseivel.

Iskolánk jelmondata Szent Erzsébet tanítása: „Tegyétek boldoggá az embereket”
Nevelő-oktató munkánk során szeretnénk példát mutatni szeretetből, türelemből, szakmai felkészültségből.
A technika adta lehetőségek határain belül betekintést nyerhet mindennapi életünkbe, részese lehet ünnepeinknek, hétköznapjainknak.
Őszintén reméljük, hogy honlapunk elnyeri tetszését, és visszatérő vendégként üdvözölhetjük a jövőben!

Kissné Murányi Andrea
igazgató

A MI ISKOLÁNK

Iskolánk 8 évfolyamos alapfokú nevelési és oktatási intézmény. A jelenlegi épületben 1979-től működik. Korszerűen felújított tantermekben várjuk tanítványainkat. Rendelkezésünkre áll egy három részre oszthatótornacsarnok a megfelelő sporteszközökkel. Tágas aulánk sokféle rendezvény helyszíne. Saját üzemeltetésű, a HCCP előírásainak megfelelő konyhával és étteremmel rendelkezünk.

Az udvar megfelelő nagyságú a gyermekek létszámához képest, elegendő teret és lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Intézményünkben nagy tapasztalattal rendelkező tanítók vezetik be a gyermekeket a tudás rejtelmeibe.

Az iskolánk által ellátandó alaptevékenységek:
– általános iskolás korúak nevelése és oktatása a helyi pedagógiai program alapján,
– napközi otthonos ellátás biztosítása,
– tanórán kívüli foglalkozások szervezése, felzárkóztatás illetve tehetséggondozás céljából,
– egyházi ünnepek és az azokra való készülődés, a lelki napok különleges programjai színesítetik iskolai életünket.
Szakmai munkánk során a fontosnak tartjuk,  hogy tanulóink szilárd alapkészségekkel rendelkezzenek, amelyek képessé teszik őket a korszerű ismeretek elsajátítására. Diákjainkat a hit, remény és szeretet erényeinek követésére szeretnénk nevelni.

Kiemelt feladatnak az idegen nyelv, az informatika, a környezeti nevelés, atestnevelés és sport tanítását tartjuk. Törekszünk a hagyományos emberi értékek megtartására, a kulturált magatartás kialakítására.
Az alapképességek fejlesztésén kívül fontosnak tartjuk a különböző készségek fejlesztését is.

Napjainkban a nyelvtudás felértékelődött. Iskolánkban 2 idegen nyelv (angol és német) közül választhatnak tanulóink. Korunk másik fontos területe az informatika, mely a jövő embere számára nélkülözhetetlen. Iskolánkban jól felszerelt szaktanterem áll a tanulók rendelkezésére.  Tíz tanteremben van lehetőségünk interaktív táblák alkalmazására.

A tantárgyhoz kapcsolódó modulok is segítik a személyiség sokoldalú fejlesztését. Pl.: tánc és dráma, hon- és népismeret, mozgókép- és médiaismeret.

A tanórán kívüli nevelő-oktató munkát segíti a napközi. Feladata a tanuláson kívül a tanulók érdeklődési körének megfelelő tevékenységek szervezése.

Iskolánk tehetségpont, a tehetséggondozásnak színterei a különböző szakkörök, fakultációk. Iskolai szakköreink: matematika, idegen nyelv, sakk, kézművesség, énekkar, irodalmi színpad.

A könyvtár több mint 8 ezer kötetes állományával elsősorban a tanulók tanulmányi munkáját, önművelését, versenyekre, pályázatokra való felkészülését, szabad idejük hasznos eltöltését szolgálja. Már első osztálytól kezdve rendszeresen részt vesznek a tanulóink a könyvtári foglalkozásokon. Különböző vetélkedők segítik az olvasási kedv felkeltését.

A kiemelkedő, jó képességű tanulók részére versenyeket szervezünk, ahol bizonyíthatják rátermettségüket.

Széleskörű sportolási lehetőség (labdarúgás, torna, atlétika, kézilabda, floorball, sakk, röplabda, tollaslabda) van intézményünkben.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.