OKTATÁS

Tehetséggondozással kapcsolatos információk:
 • Egyéni feladatok biztosítása
 • Helyi (iskolai) tanulmányi versenyek szervezése
 • Középiskolai előkészítő
 • Nyelvvizsga előkészítő
 • Szakkörök szervezése
 • Versenyekre való felkészítés
Felzárkóztatással kapcsolatos információk:
 • Differenciált tanórai foglalkozások
 • Egyéni bánásmód alkalmazása
 • Fejlesztő pedagógus alkalmazása
 • Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, szakkörök szervezése
 • Logopédus alkalmazása
 • Napköziotthonos foglalkozáson a tanulás segítése
 • Rendszeres könyvtárlátogatás
 • Szakképzett gyógypedagógus alkalmazása
 • Tanulás tanítása
Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos információk:
 • Beszédfogyatékos
 • Diszlexia, egyéb részképesség-zavar
 • Egyéb sajátos nev. igény
Kéttannyelvű oktatás jellemzői
Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.
Emelt szintű oktatás
Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.
Idegen nyelvi képzés jellemzői:
 • Angol: Első osztálytól, heti 1 órában.
 • Német: Első osztálytól, heti 1 órában.
Művészetoktatás
Képző- és iparművészeti ág
 Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.
Zeneművészeti ág
 Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.
Táncművészeti ág
 Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.
Szín- és bábművészeti ág
 Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.
Megjegyzés:  Az adatbázisban nem szerepel ilyen típusú információ az iskoláról.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.