MÚLTUNK

A jelenlegi épület 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült, ekkor vette fel az Árvay József Gyakorló Általános Iskola nevet.

Alkotója Takács Erzsébet szobrászművész

Az intézmény névadója elévülhetetlen érdemeket szerzett az elemi népoktatás kialakításában. Az intézmény gyakorlóiskolaként működött, ahol a Comenius Tanítóképző Főiskola tanító szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatát az itt dolgozó szakvezető tanítók látták el. A gyakorlóiskola fenntartója a minisztérium volt, de szervesen illeszkedett a város közoktatási intézményei közé.

1979-ben a gyermeklétszám csökkenése miatt a városban megszűnt az akkori Zrínyi Ilona (zenei) Általános Iskola, s így az ottani alsó tagozat tanulói és a nevelők is a gyakorlóiskolához kerültek. Ezek az osztályok zenetagozatként működtek tovább.

2000-ben a Comenius Tanítóképző integrálódott a Miskolci Egyetemhez, ezt kövezően az iskola neve: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Árvay József Gyakorló Általános Iskolája lett.

2008 januárjától a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája néven önállóan gazdálkodó szervezeti egységként működött tovább, a fenntartóváltásig.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.