„Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.”

2019. szeptember 16-án, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódva iskolánk tanulói és dolgozói imádságát követően Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya megáldotta az épület előtt felállított keresztet. Ezt követően Kissné Murányi Andrea igazgató nő köszönetet mondott iskolánk plébánosának a kereszt adományozásáért.

A kereszt megváltásukra, Krisztus Urunk keresztáldozatára emlékezteti az arra járókat; erőt és bátorítást ad a rá tekintőknek saját keresztjeik hordozásában.

KÉPEK

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise

Az iskola tanulói és pedagógusai a Sárospataki Bazilikában tartott Veni Sancte tanévnyitó szentmisén közösen imádkoztak és a Szentlélek irányítását kérték az új tanévre.
Liga Konrád káplán atya megáldotta az elsősök könyvjelzőit, Kissné Murányi Andrea igazgatónő pedig megnyitotta a 2019/2020-as tanévet, melynek jelmondata: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
A szentmise keretében búcsút vettünk Zsuzsanna nővértől, aki missziós szolgálatát Bolíviában folytatja. Ugyanakkor köszöntöttük a városunkba érkezett új Szent Erzsébet nővéreket.
A szentmise után az iskolában folytatódott az első tanítási nap.

KÉPEK

Szent Gellért díj

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusa, Szekeres Istvánné, a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesült. Szívből gratulálunk, jó egészséget kívánunk kedves kolléganőnknek!

„Én, Te, Mi – Együtt többre vagyunk képesek!”

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 „Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére” című pályázat keretében a 4. évfolyamos tanulóknak szervezett napközis tábort a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2019. június 24-28. között.

A tábor célja az életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás témakörben az „Én, Te, Mi – Együtt többre vagyunk képesek!” gyakorlati megvalósítása a mindennapokban, társas kapcsolatainkban, akár az egyéni életvezetést, akár a családi szerepvállalást, vagy az iskolatársi kapcsolatokat tekintve.

A táborban eltöltött hét programjai során a részt vevő tanulók az „Én” központú szerepből fokozatosan jutottak el a „Te” meglátásához és elfogadásához, melynek eredményeként már csak egy lépés volt a „Mi” kapcsolat kialakítása.

A hét során megvalósított különböző csapatversenyek nagyszerűen elősegítették a fenti folyamatot, az egyén szerepében gondolkodó tanulók egyre jobban egymásra hangolódva látták meg társaikat, egymást segítve, együttműködve oldották meg a feladatokat, megvalósítva az egymás iránti toleranciát, élvezve az együtt végzett munka eredményét. Gyakorlatot szereztek a közösségben betöltött szerep kialakításában, az egymás iránti odafigyelés fejlesztésében. Mindez az egyéni kompetenciájukat fejlesztette az érzelmeik társas kapcsolatban való kifejezésében, egyéniségük kibontakoztatásában, önértékelésük fejlesztésében.

A tábor során jelentős hangsúly került a fenti kompetenciák tágabb környezetben való alkalmazhatóságának megismerésére is. Ennek keretében a tanulók egy ún. zöld utazás keretében megismerhették közvetlen lakókörnyezetük – Sárospatak – nevezetességeit, mely erősítette az együvé tartozás érzését, fejlődött helyi identitásuk fontossága. A lelki életre nevelés keretében a tanulók városunk szülötte és iskolánk névadója, Szent Erzsébet életébe nyerhettek betekintést a Szent Erzsébet Házban történt látogatás során.

A különböző programok során az egymásra figyelés, a csoporton belüli szerepvállalás és aktivitás, az együttműködés került előtérbe. Megfigyelhető volt a kézműves foglalkozáson való részvétel során az egyéni kézügyesség mellett az egymásra figyelés, segítés erősödése, az elkészített ajándéktárgy ajándékozásának öröme.

Jelentős csapatépítő erősséggel bírt az egész napos Diósgyőri várlátogatás, ahol a tanulók játékos keretek között eleveníthették fel a történelmi tanulmányaikat, valamint a Bodrog-folyón szervezett hajókirándulás, melynek során a tanulók már közösségi szellemben gondolkodva fogalmaztak meg magatartási szabályokat a vízi közlekedéssel kapcsolatban.

Összefoglalva megállapítható, hogy a tábor a kitűzött célt elérte, a részt vevő diákok a rengeteg élményen túl megtapasztalták az „Együtt többre vagyunk képesek!” élményét, annak aktív szereplőiként vettek részt a foglalkozásokon, személyes kompetenciáik fejlődtek, önbizalmuk erősödött. A közös programok és kirándulások alkalmával szerzett élmények kis csapatunkat összekovácsolták, ez mind a tanulók, mind a szervezésben részt vevő pedagógusok és önkéntes segítők lelkét is építette.

KÉPEK

“Csodás élményeken keresztül és mindenképpen együtt!” tematikus tábor

2019. június 24-28. között zajlott a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 azonosítójú, Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés témamodul címet viselő napközis tábor a második évfolyam részvételével.
A heti terv „ Az én házam az én váram ! – avagy az egészséges életmód alapjai” címet kapta, mely 27 másodikos gyermek, a két osztályfőnök részvételével, valamint egy önkéntes és egy iskolai közösségi szolgálatos diák segítségével valósult meg. A gyerekek megtanulták, hogy az egészségmegőrzés, a higiénia és az étkezés szabályainak ismerete milyen fontos, és hogy ezt hogyan kamatoztassák a saját és a családjuk életében. 
Az öt nap sikere elsősorban a program nem frontális jellegéből adódott. Noha az évfolyam” bázisa” a 2.a-sok tanterme volt, egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a tanulói tevékenység tantermen túlra való kiterjesztése, és a távolabbi helyszínek (Berek-ártér, Hercegkút, Nyíregyháza) adta lehetőségek nemcsak új ismeretekkel, élményekkel gazdagították a csoportot, hanem hozzájárult a gyerekek természettudományi és technológiai kompetenciájának fejlődéséhez is . Emellett mindenki jobban megérthette azt, ki is ő, és hol a helye a világban. Jó volt látni, hallani a gyerekek reakcióit a holtági túra (ahol a páratlan természet felfedezésén túl azt is megérthették, hogy miért kell óvni környezetünket, és megtanulták, hogy a földúton is érvényesek a KRESZ szabályai), az elektromos kisautós kirándulás, vagy a vadasparkban tett látogatás során. Utóbbinál indulás előtt megbeszélték az autóbusszal történő utazás szabályait, illetve az Állatparkkal kapcsolatos tudnivalókat. Az utazás során megfigyelhették a különböző települések épületeit, jellegzetességeit, a tájegységre jellemző sajátosságukat. Az Állatparkba történő megérkezés után felfedezhették az állatok csodálatos világát. Valamennyi földrész állatait sikerült megnézni, különös tekintettel az élőhelyeikre és azok jellemzőire. Alkotni jó, amit bátran, szabadon, fantáziát elengedve lehet igazán. A hétfői, keddi és szerdai napok rajzos feladatai kapcsán többen bebizonyították alkotókedvük, kreativitásuk, kézelőerejük magas szintjét. A mozgásos, ügyességi és sportjátékok során megtapasztalhatták, megtudták, milyen jó érzés tenni másokért, kiállni önmagunkért, és érezni, hogy tartoznak valahová. A tanulási folyamat kimenete a személyiség fejlődésében történt előrelépés, ami egyaránt kivetíthető nemcsak a gyermekekre, hanem miránk résztvevő pedagógusokra is.

KÉPEK

Évkerülő Varázsnaptár nyári napközis tábor a sárospataki Tengerszem Üdülőpark és Camping-ben.

Az EFOP-3.3.5.-17-2017-00057 pályázat keretében első alkalommal bentlakásos élménytáborozáson vettek részt a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 3. évfolyamos tanulói kísérleti jellegű tematikus programok megvalósítására 2019. június 24-től-29-ig. A tábor célja a tanulók komplex fejlesztése, a közösségi szerepvállalás fontosságának hangsúlyozása élményekkel, az éves ünnepkör megidézése és a közösség építése volt, a családi életre nevelés komplex pedagógiai eszközeit felhasználva. Arra törekedtünk, hogy a tanulók testközelben és élményszerűen, észrevétlenül szerezzenek ismereteket innovatív módszerekkel. A kemping lehetőséget adott, hogy a kitűzött célokat szép természeti környezetben valósítsuk meg. Élménygazdag programjaink között szerepelt: látogatás a sárospataki várban és játék a történelmi játszótéren, a Nagykönyvtárban régi Bibliákat és Zsoltáros könyveket néztünk meg, hajóztunk a Bodrogon, fürödtünk és vízi vetélkedőt tartottunk a kemping saját medencéjében, a Végardó Fürdőben kreatív akadályversenyt is szerveztünk, lovagoltunk és íjászkodtunk a Betyár lovas tanyán.
A szülők és gyermekeik nevében köszönjük a fenntartónknak, az iskolavezetésnek, a kemping munkatársainak, hogy ilyen szép, élménydús, tartalmas hetet tölthettünk együtt. Beszéljenek helyettünk a nagyszerű élményeinket bemutató képek.

Környezetvédelmi tábor

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00057-Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére című pályázaton belül 2019. június 17-21 között iskolánk napközis nyári tábort valósított meg.
A tábor célja volt, hogy környezettudatos, felelős személyekké váljanak a résztvevők. Helyi és globális szinten is megismerhették a környezetvédelem fontosságát. A foglalkozásokon újabb ismeretekkel bővült tudásuk, a műanyagokról, kőolajról, hulladékokról. A diákok együtt tanulták meg a műanyag- történetét, -létrehozását,- feldolgozását és újrahasznosítását egyéni, frontális és csoportos feladatok során. 
A program segítségével nagyobb betekintést nyerhettek, a hulladékok és szemétfajták csoportosításáról, melyet felhasználhatnak a mindennapi életük során. Megértették milyen fontos akár a napi bevásárlásnál figyelembe venni akár a csomagolások jelzéseit is. Ezáltal fejlődött szemléletük, kritikai gondolkodásuk, kreativitásuk. A strandon és a Nyíregyházi Sóstó Zoo állatkertben tett látogatás alkalmával megfigyelhették a környezetvédelemre tett helyi lépéseket, intézkedéseket, pl.: szelektív hulladékgyűjtőket. Az állatkertben találkozhattak olyan veszélyeztetett fajokkal is, melyeket már érint a globális környezetkárosítás.
Az újrahasznosítás témakörében foglalkoztak, a DIY-Csináld magad! módszerrel (régiből valami újat). Játékos. vidám keretek között érzelmileg és tudatosan megértették, hogy használt tárgyaiknak még lehet új funkciója és ezzel hozzájárulhatnak a helyi és a globális probléma megoldásához. A csoportos feladatmegoldások során fejlődött kapcsolatteremtő képességük, határozottságuk. 
Megismerték diákjaink a kőolaj alapú műanyagok és az újrahasznosított illetve lebomló anyagok közötti különbséget. Az egyéni feladatok és közös beszélgetések is érzékenyebbé tette a résztvevőket a környezetünket érintő problémákra. A Zöldút elektromos autóival tett kis kirándulás során tapasztalatokat szereztek a járművek környezetbarát meghajtásáról.
A programtervben szerepelt előadások, filmek szemléletesem mutatták be a fogyasztói társadalom jelenleg környezetre gyakorolt hatását és annak következményeit. A változtatás lehetőségére is kaptak útmutatást a tanulók. A hét során megemlítésre kerültek még az alternatív energiaforrások, melyekkel szintén csökkenthetik ökológiai lábnyomukat.
Környezetszennyezés nyomait figyelhették meg egy rövid sétahajókázás alkalmával a Bodrog folyón. Megszerzett ismereteiket alkalmazva figyelhették meg az úszó illetve fennakadt hulladék állapotát. 
Figyelemre méltó volt, hogy milyen megoldásokat tehetnek a fiatalok annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb mértékű környezeti katasztrófát. Megértették, hogy környezetük megóvására egyéni döntéseket kell majd hozniuk a jövőben és szakítaniuk kell régi, elavult hagyományos szokásaikkal. 
Megállapíthatjuk, hogy a projekt tartalmi elemei és eszköztára hozzájárultak, hogy a tanulás közösségi élménnyé váljon.

KÉPEK

Úton, sínen, Bodrog vízen… nyári napközis tábor

Iskolánk 27 elsős tanulója június 24-28 között az „Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére” elnevezésű pályázat keretében egy egyhetes napközis táborban vehetett részt. 
A tábor témája a közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés volt. 
Az öt nap folyamán a gyerekek közösség és kommunikációfejlesztő játékokat, sport és ügyességi játékokat játszva ismerkedtek meg a különböző közösségi közlekedési eszközökkel, azok működésével, az azokon való megfelelő viselkedés szabályaival.
A tábor ideje alatt utaztak vonattal, sétahajóval, autóbusszal, erdei kisvasúttal, elektromos kisautóval, de természetesen a kerékpár használatára is sort kerítettünk, valamint a gyalogtúra sem maradhatott el. 
Tanulóink megtekintettek egy modellbemutatót is, amely végén az autók vezetése szintén nagy élményt jelentett.
Fontos szerepet kapott a táborban a közlekedési szabályokkal való ismerkedés. A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak tanulásában segítségünkre volt Rézműves Attila iskolarendőr is. A közlekedési ügyességi pálya teljesítését követően a vámosújfalui KRESZ parkban, a gyakorlatban is alkalmazták a gyerekek a tanultak. Élmény volt számukra a kerékpáros lassúsági verseny is.
A tanulás mellett természetesen a játékra és a rajzolásra is maradt idő, így élményeiket rajzban is megörökítették a most már másodikos gyerekeink. A hét folyamán Bacsóné Majancsik Anita és Fekete Csaba tanítók mellett önkéntes segítő szülők és iskolai közösségi szolgálatot ellátó középiskolások is irányították, segítették a gyerekek mindennapjait.
Összességében egy élményekkel, új ismeretekkel, játékokkal gazdag hetet töltöttek együtt a tábor résztvevői, mely nagyszerű lezárása volt első iskolai évüknek.

KÉPEK