Nagyböjti lelki nap

„A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.” (Teréz anya)
2017. április 7-én iskolánk tanulói, tanárai és dolgozói lelki napon vettek részt.
A lelki készülődésben és a hit útján való növekedésben Teréz anya nővérei segítettek bennünket.
Emmánuel és Alba nővérek a Szeretet Misszionáriusai rendben szolgálnak.
Tanításukban elmondták, hogy az ő hívatásuk a szegények legszegényebbjeinek szolgálata. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják, hogy Jézus szeretetszomját – amelyet a lelkek iránt érez – csillapítani tudják Szűz Mária segítségével. A rend mottója: Jézusért tesszük.
Az előadásokat követően a 6. évfolyam tanulói, jelenítették meg a Passiót, Jézus Krisztus szenvedésének a történetét.
A nap zárásaként szentmisén vettünk részt a Bazilikában.

Képek

Szent Teréz anya élete- drámajáték

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói dramatikus versenyen vettek részt Miskolcon
„ Az élet szépség, csodáld meg, az élet játék, játszd!” – mondta Teréz anya.
A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola dramatikus versenyt hirdetett az egri főegyházmegye katolikus iskolái számára, melyet 2017. április 4-én rendeztek meg.
Iskolánkat a 7.b osztály közössége képviselte. A tanulók rövid színdarabban mutatták be, Teréz anya tanúságtévő életének egyes mozzanatait.
A lelki napon iskolánk közössége is megtekintette a „Szegények angyala” című jelenetet. Mindannyian a szívünkbe véstük Teréz anya útmutatásait, melyeket igyekszünk a mindennapok során tettekre váltani. „Nagy dolgokat nem tehetünk, csak kicsiket, nagy szeretettel.” –

Képek

XXIX. Hegyalja Matematika Verseny

A XXIX. Hegyalja Matematika Verseny döntőjének adott otthont a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola április 5-én. A selejtezőket követően a döntőben a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát négy tanuló képviselte: Rozgonyi Orsolya (3.b), Csatlós Zsófia (5.a), Brogli Szabolcs (5.b) és Fekete Gyöngy (6.a). A képen az ötödikesek korcsoportjában ELSŐ helyezést elért Brogli Szabolcs, mellette a kép jobb szélén (…) a matematika tanára.

Nagypályás Floorball Diákolimpia

A Nagypályás Floorball Diákolimpia ORSZÁGOS DÖNTŐJÉN 5. helyezést értek el a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola leány tanulói a IV. korcsoportban. Az április 4-én megrendezett nyolccsapatos döntőnek a budapesti Vajda Péter Általános Iskola adott helyet. A III.-IV. korcsoportos lányokból álló csapat tagjai (álló sor balról-jobbra) Gulyás Amanda (7.b), Mudróczky Lilla (6.a), Hovanyecz Laura (7.b), Mahalek Luca (7.b), Fekete Gyöngy (6.a), Lestyán Dorina (4.a), (középső sor) Lengyel Fanni (6.a), Kóró Virág (6.b), Bányácski Eszter (7.b) (elől) Fekete Boglárka (7.b). A kép jobb szélén (…) a csapat felkészítője.

Nyílt tanítási nap

2017.03.30-án nyílt tanítási órákat szerveztünk iskolánkban a leendő első osztályos gyermekek számára. Az eddigi ismerkedési, majd mozgásos foglalkozások után most lehetőségük adódott betekinteni és bekapcsolódni a játékos tanítási órákba.
Szeretettel várjuk az iskolába készülő óvodás gyermekeket a beiratkozás napjain, amelyek 2017. 04.20-án (csütörtök) 8-19 –ig, illetve 2017.04.21-én (péntek) 8-18-ig tartanak.

Képek

NYÍLT TANÍTÁSI DÉLELŐTT

Nyílt tanítási délelőtt a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

2017. március 30. 8.00 – 12.00 óra.

Hívjuk és várjuk a 2017/2018-as tanévben első osztályt kezdő gyermekeket és szüleiket, hogy találkozhassanak a leendő elsős tanítókkal.

A délelőtt folyamán lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintést nyerhessenek az iskola életébe.

–         A bemutató foglalkozásokat a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és a szülők igényeihez alkalmazkodva szerveztük.

A délelőtt programja:

7.30 – 7.45 óra             Gyülekező a Művészeti tanteremben I. emelet

7.45 – 7.55 óra             Tájékoztató a délelőtt programjáról

8.00 – 12.00 óra          Nyílt tanítási délelőtt (közben tízórai az ebédlőben)

 

Sok szeretettel várják az érdeklődőket az iskola pedagógusai!

Beiratkozás

Kedves Szülők!
A 2017/18-as tanévre az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:

  • 2017. április 20.(csütörtök) 8-19 óráig
  • 2017. április 21.(péntek) 8-19 óráig

 

Helye: igazgatói iroda

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

Ø  a gyermek személyi azonosítója;

Ø  a gyermek lakcímkártyája;

Ø  TAJ kártya;

Ø  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, mely lehet:

– óvodai szakvélemény,

– a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

Ø  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos, a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – honlapunkról letölthető vagy a beiratkozáskor kitölthető

Ø  Diákigazolvány igényléséhez NEK-adatlap, amit az Okmányirodában készítenek.

Ø  KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ OKIRATOK /Gyermekvédelmi támogatás határozata; MÁK-tól igazolás, ha nagycsaládos; orvosi igazolás a tartós betegségről/.

Ø  Nyakkendő/sál 1300 Ft.

Teremtésvédelmi Nap 2017

Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya Főegyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak nyilvánította március 25-ét. Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egyházi fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési és teremtésvédelmi akciókat szerveztek.
Iskolánkban osztályfőnöki, biológia és hittanórákon beszélgettünk az Isten által teremtett világ védelméről; valamint arról, hogy Isten eszközeként mindnyájunknak együtt kell működnünk a teremtés gondozásában. A teremtésvédelmi napot közös imádsággal és előadásokkal indítottuk, majd az intézményünk udvarán található fákat körbeállva imádkoztunk Isten teremtményiért, és elénekeltük Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát. A délután folyamán a Római Katolikus temetőben környezetrendező munkát végeztünk.

„Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nôvérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!”
(Ferenc pápa LAUDATO SI’ „Áldott légy, Uram” enciklika)

 Képek

Tanórai képek

Pénz7 – Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

Iskolánk is részt vett a Pénz7 céljának megvalósításában. Az alsó és felső tagozaton matematika órán valósították meg a feladatokat. Célunk a pénzügyi kultúra és a gyakorlat elmélyítése volt. Hangsúlyt kapott a családi költségvetés, annak fő elemei, az állandó és a változó költségek, preferencia és szerepjáték. A felmerülő ismeretlen fogalmakat tisztázták a pedagógusok. Az órákon kiderült, a gyerekek ismeretei milyen széles skálán mozognak az adott témakörben. Mennyire ismerik a korszerű, készpénzkímélő fizetési módokat, azok előnyeit, hátrányait. A feladatokban, a csoportos munkák alatt egymás ismereteit kiegészítve, az esetleges hibás információkat javítva sikerült a témával kapcsolatos, a tanulókat érintő, érdeklő kérdések nagy részére választ találni, az új ismereteket átadni. A korszerű pénzkezelés témáján kívül felmerültek ismét a bankokkal, pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos alapfogalmak is, melyek felnőttként, majd a mindennapi élet részévé válva kerülnek a mai gyerekek elé.

FOTÓK a facebookon.