Szent Imre díj

Iskolánkban hagyomány, hogy az alsó és felső tagozatos osztályok közül 1-1 osztály kiváló tanulmányi munkájukért és példamutató magatartásáért Szent Margit illetve Szent Imre díjban részesül.
A 2019/2020- as tanévre a 6. b osztály nyerte el a Szent Imre díjat.
Iskolánk közössége előtt jelenettel emlékeztek meg védőszentjükről.

Gratulálunk elismerésükhöz, további kimagasló eredményeket kívánunk az osztálynak!

KÉPEK

Svájci hét az ÁVG-ben

November elején az Árpád Vezér Gimnázium német munkaközössége svájci hetet szervezett, melynek keretében iskolánk német nyelvet tanuló diákjainak is lehetősége volt több programon is részt venni. Érdekes kiállítást láthattak Svájcról,majd játékos feladatokat oldottunk meg ésegy ügyességi versenyben is jeleskedtek. Felkészítő tanáruk: Farkasné Gyüre Zsuzsanna tanárnő
Köszönjük a középiskola vezetőségének és a szervezőknek a színvonalas programokat!

Pályaorientációs nap

Intézményünk 2019. október 25-én pályaorientációs napot tartott az iskola tanulói számára. A délelőtt folyamán a gyerekek osztálykeretben érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedtek meg a különböző foglalkozásokkal. „Mi leszek, ha nagy leszek?”- pályaorientáció gyermekszemmel kiállítás készült a gyermekek által készített rajzokból. Alsós tagozatos tanulóink a délelőtt zárásaként látogatást tettek a Sárospataki Rendőrkapitányságra, ahol betekintést nyertek a rendőrségen dolgozók mindennapi munkájába. Több osztály a városban található munkahelyeket, hivatalokat tekintettek meg, ahol szülők, ismerősök dolgoznak, akik meséltek a munkahely adta feladatokról, napi tevékenységekről.
Köszönjük mindenki segítségét, támogatását, akik hozzájárultak ehhez a tartalmas, a gyermekeink számára érdekes, élményekben gazdag naphoz!

KÉPEK

Angol kulturális vetélkedő

2019. november 4.-én került megrendezésre az Amerikai-Brit kulturális vetélkedő a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának szervezésében. A versenyre 18 csapat nevezett. Az iskolánkat képviselő diákok az előkelő II. helyen végeztek.
Eredményükhöz gratulálunk:
I. Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Sátoraljaújhely
II. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak
III. Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak

A csapat tagjai:
Szabó Bianka 7.a
Brogli Szabolcs 8.b
Török József Marcell 8.b
Felkészítő tanáruk: Kecskeméthy Károly

„Imádkoznunk kell, nem csak magunkért, hanem a világért.”

Október a missziók hónapja, ebben a hónapban a katolikus egyház az egész világon a missziókért imádkozik.
A missziós héten napindító rövid elmélkedésekkel és egy tized Rózsafüzér elimádkozásával indultak napjaink. Imádkoztunk az evangélium terjesztőiért, a misszionáriusokért, papokért és a szerzetesekért.
A hét zárásaként az iskolában működő missziós csoport Jézus missziós parancsát jelenítette meg. Melynek a mottója: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Mk 16,15

KÉPEK

Az aradi tizenhárom

“S keressen fel küzdelminkben / Az aradi tizenhárom.” ( Ady Endre)

2019.október 4-én iskolánk tanulói, pedagógusai, dolgozói együtt emlékeztek a 170 éve kivégzett aradi vértanúkra.
Meggyújtva az emlékezés mécseseit felidéztük nevüket, és az ország szabadságáért vívott küzdelmében betöltött szerepüket. Kiemeltük emberi értékeiket- összefogás, feladattudat, küzdeni akarás, tetteink következményeinek vállalása – amelyek példaértékűek lehetnek a mai nemzedékek számára is.

KÉPEK

Állatok Világnapján

2019. október 03-án megemlékezést tartottunk az Állatok Világnapjáról. Assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjének emlékét elevenítettük fel, majd közbenjárását kértük imáinkban.
Vendégünk volt Törő Gábor, a sárospataki Mandulás-hegyi Kutyaotthon vezetője, aki néhány mondatban ismertette munkájukat, a menhely dolgozóinak tevékenységét. Örömmel vette át a gyermekeink által, a hét folyamán gyűjtött, részükre adományozott kutyaeledeleket.
A megnyitó után a napközis csoportok játékos, ügyességi vetélkedőn vettek részt a tornacsarnokban, ahol vidáman töltötték el délutánt.

KÉPEK