Felelősséggel és körültekintéssel a járvány idején – Az MKPK közleménye

http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/felelosseggel-es-korultekintessel-a-jarvany-idejen-az-mkpk-kozlemenye?fbclid=IwAR3eY84hfe7RL11Se2JFegonHlJ2reXaRS_NTZV77FG_gE2P8kdJBM6bq7I

FORRÁS: Egri Főegyházmegye honlapja,
http://eger.egyhazmegye.hu/

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről.

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogya katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. §(4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:

a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretébenba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;

c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;

e) a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. március 16. napjától a köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladatakéntrögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményébenea) az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy

eb) ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az ea) alpontban foglaltak teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia;

Felelős: emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény

a) a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,

b) a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök

ÚJ OKTATÁSI MUNKAREND

Március 16 – án ÚJ OKTATÁSI MUNKAREND LÉP ÉLETBEHamarosan rendeletet hoznak arról, hogy március 16-a hétfőtől új oktatási munkarend lép életbe: a tantermen kívüli digitális munkarend.

Ezt azt jelenti, hogy a gyerekek nem mehetnek be az iskolába, az igazgatóknak viszont be kell menniük, a tanároknak pedig folytatniuk kell a tanítást.

Digitális eszközökről otthonról, ha nincs ilyenük, akkor az iskolából kell tanítani a gyerekeket. Így a szokott rendben az érettségi vizsgákat is jó eséllyel meg tudják majd tartani. Csak olyan tanítási módok lesznek, amiket otthonról tudnak biztosítani. Azt a kormányfő is elismerte, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrát még nem építették ki teljesen, ezért most idő előtt kell megindítani, így lehet, hogy döcögni fog, de így még mindig jobb, mintha egyáltalán ne lenne tanítás.Orbán Viktor arra is megkért mindenkit, hogy a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. Ha a fiatalabbak vagy a középkorúak megkapják a koronavírust, az a legtöbb esetben egy átlagos influenzához hasonlít, az idősebbek számára viszont életveszélyes fenyegetést jelent a vírus.Vigyázzunk a szüleinkre, a nagyszüleinkre és vigyázzunk egymásra – fejezte be tájékoztatóját a miniszterelnök..

HIVATALOS KÖZLEMÉNY

A kialakult járványügyi helyzet miatt és a betegségek megelőzése érdekében, intézményünkben az alábbi intézkedéseket alkalmazzuk 2020. március 16-tól (hétfő):
– Az intézmény területére csak az itt tanuló gyermekek és dolgozók léphetnek be!
– A szülők gyermekeiket csak az intézmény főbejárat, bejárati ajtajáig kísérjék és ott is várják meg őket! Ezen intézkedés alatt, csak a főbejárati ajtó lesz nyitva!
– Minden belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés!
– Beteg, lázas gyermek ne jöjjön iskolába!
– Kérjük a kedves szülőket, hogy ügyintézés miatt, továbbá a gyermekeikkel kapcsolatos ügyekben, telefonon tájékozódjanak! (06/47/511 032)
– A pénztári befizetés további intézkedésig szünetel.
– A térítési díjat az OTP-nél vezetett 11734169-20011662. számlaszámra utalhatják.
Kérjük, csak az értesítőn szereplő összeget utalják!
Intézkedésünk a gyermekek érdekeit szolgálja!
Megértésüket köszönjük!
Kissné Murányi Andrea igazgató

Bűvösvölgyben

2020. március 6-án iskolánk 6.a osztályos tanulói lehetőséget kaptak, hogy ellátogassanak a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központba, Debrecenbe. Diákjaink, mélyebb betekintést kaptak a rádiózás, híradó és időjárás, film és szinkron, magazin illetve reklám készítés folyamatába. Csoportokra bontva, játékos formában készítették el saját kis felvételeiket, magazinjaikat. A színes programok mellett helyett kapott az internet kockázatinak és lehetőségeinek megismerése. A munkájukat felkészült szakemberek segítették.
Élményekben gazdag napot tölthettünk együtt!

Írta: Kocsmárszki Ilona

Pénk7

Intézményünkben a Pénz7 –Pénzügyi és Vállalkozói témahét keretein belül -pénzügyi ismeretekről szóló tanórákat szerveztünk. A tanulók a pénzügyi kultúra fejlesztésének keretein belül ismereteket szerezhettek a pénzügyi tervezésről, a takarékosság különböző formáiról.
Az idei tanévben is segítségünkre volt a tanórák megtartásában egy önkéntes, Kátai István József úr, aki Budapestről érkezett. Ő az egyik vezető hazai bankban dolgozik és szívügyének tekinti a pénzügyi kultúra széles körben való magas szintre emelését. A felső tagozatos tanulók nagyon hasznosnak találták a bemutatót és a számításokat, remélhetőleg sok ismerettel gyarapodtak.
Iskolánkban a témahét szervezője Fekete Csaba, aki az alsó tagozatosoknak tartott játékos, családi költségvetéssel kapcsolatos órát.

Írta: Janicsné Stumpf Tímea

FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők!

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola elfogadva az Operatív Törzs javaslatát, biztonsági okokból lemondja az iskolai közös rendezvényeit: március 15-i megemlékezés, Gergely-járás, a március 19-re tervezett Beiskolázási programot.
Az úszásórák elmaradnak, a további intézkedésig.
Megértésüket köszönjük!
Kissné Murányi Andrea igazgató

Megyei matematika verseny eredménye

Bejutott a Dugonics András Matematika Verseny április 4-i országos döntőjébe, Rozgonyi Orsolya 6.b osztályos tanulónk. A döntőt Piliscsabán rendezik meg. Orsi az idei tanévben több versenyen is jól szerepelt, a Mategye által szervezett Megyei Matematikaversenyen 8. helyezett lett, illetve döntőbe jutott Hegyalja matematika versenyen is (melyet március 11-én rendeznek Szerencsen).

Felkészítő tanára: Rusznyákné Éva Gyöngyike.

Gratulálunk! Az országos döntőre jó felkészülést, és sikeres szereplést kívánunk!

27. KIDS-KUPA országos sakkverseny

A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége országos sakkversenyének a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium adott otthont. Az eseményt Sebes Péter igazgató úr és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úr nyitották meg a Himnusz elhangzása és egy rövid műsor után. A versenyre Budapest, Kecskemét, Miskolc, Mezőkövesd, Sárospatak és Sátoraljaújhely katolikus iskoláiból mintegy 50 sakkozó palánta érkezett. Egy korcsoport kivételével körmérkőzéses, a III. korcsoportos fiúknál svájci rendszerben zajlottak a küzdelmek. Az érmeket és okleveleket Bereczky Judit KIDS főtitkár és Sebes Péter igazgató úr adták át. A KIDS és a szervezők jóvoltából minden induló kapott ajándékot. Nagy örömünkre 13 sakkozónk közül többen is részesei voltak a díjátadásnak 1 arany, 5 ezüst és 3 bronzérmet szerezve. Köszönet a szülőknek a gyerekek utaztatásában, kísérésében nyújtott segítségükért és egész napi türelmükért! Minden tanulónknak gratulálunk az eredményéhez! Versenyzőinket Gurály László, Maczkó Attila és Balogh János készítették fel.
Eredmények
I. korcsoport: Braun Kata 2. hely
Bánóczi Luca 3. hely
Nagy-Varga Péter 2. hely
Pálóczi Péter 2. hely
II. korcsoport: Bánóczi Alíz 2. hely
Géczi Laura 3. hely
Pós-Váradi Márk 2. hely
III. korcsoport: Rozgonyi Orsolya 1. hely
Czető Lajos Áron 2. hely
Zsignár Ákos 7. hely
Szarka Noel 10. hely
Petró Ferenc 11. hely
IV. korcsoport: Brogli Szabolcs 4. hely

Ítra: Balogh János