Szent Margit- díj

Szent Margitra a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékeztünk január 18-án iskolákban. Margitot a magyar ifjúság égi pártfogójaként is tiszteljük. Ifjúságunknak utat mutat, és példát add életével: csak a tevékeny, áldozatos szeretet hoz gyümölcsöt a jövendő számára.Intézményünkben hagyomány, hogy a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály kapja a Szent Margit osztály címet.Idén az 5.b osztály nyerte el a díjat. A tanulók műsorukkal felidézték Szent Margit példáját, akitől alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk.

Gratulálunk elismerésükhöz, további kimagasló eredményeket kívánunk az osztálynak!

KÉPEK

„Hódoljon előtted Istenem, a föld minden nemzete.”

Intézményünk tanulói és dolgozói vízkereszt ünnepén, szentmisén vettek részt, ahol Főtisztelendő Riz Attila káplán atya beszédében kiemelte, hogy az ünnep arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget.„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján.A káplán atya az iskola tantermeit végigjárta elvégezte a házszentelés szertartását . A szentelést követően a bejárati ajtó szemöldökfájára felírtuk az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

Hol hit, ott szeretet. 
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.
Hol Isten, ott szükség nincsen.

KÉPEK

Adventi lelkinap

„S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek.” ( Mt 2,9-10)

Az advent Krisztus eljövetelére való várakozás időszaka, az imádság, az elcsendesedés, a bűnbánat ideje. A hittanórákon, a reggeli gyertyagyújtásokon, a lelki nap alkalmával, a Szentcsalád-járással -amikor naponta viszik tovább a képet az osztályok-, lélekben is felkészülünk karácsony szent ünnepére. Iskolánkban 2020. december 17-én lelki napot tartunk. Ezen a napon arra törekedtünk, hogy a Bibliai történetek, beszélgetések által tanítványaink érezzék meg, hogy Jézus az Isten szeretete, minden jó cselekedetünkben benne van, és Ő születik meg bennünk karácsonykor.

A délelőtt folyamán, szentmisén vettünk részt, ahol Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya beszédében a szeretet, a figyelem és az öröm fontosságára hívta fel a figyelmünket.Jézus Krisztus születésének a történetét az 5. b osztály pásztorjátéka mutatta be.

A szentmise után kitüntetés átadására került sor. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozta Nagy Miklós tanár úrnak, a pedagógus pályán eltöltött munkájának elismeréséért. Kitüntetéséhez gratulálunk! Jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!Az ünnepség végén Kissné Murányi Andrea igazgató asszony és Főtisztelendő Bereczkei Miklós plébános atya Istentől megáldott békés, szeretetteljes karácsonyt kívánt a tisztelt jelenlévők számára.

KÉPEK

„A jókedvű adakozót szereti az Isten”

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában az adventi időszakban meghirdetett tartósélelmiszer-gyűjtés eredményeként, 28 családnak tudtunk segíteni az ünnepek előtt. Ezúton mondunk köszönetet az adakozó családoknak, minden diáknak, akik bekapcsolódtak a gyűjtésbe.

Köszönjük a For You-3 Kft. felajánlását, akik a 28 db összeállított csomag mellé, 1-1 db 5.000 Ft-os vásárlási utalvány felajánlásával is segítették a családok karácsonyi bevásárlását. Nagylelkű támogatásukat nagyon köszönjük!

Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyt és lelkiekben gazdag újesztendőt kívánunk mindenkinek!

Köszönettel: az iskola vezetősége és dolgozói

Mosoly Manók iskolánkban

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói az adventi várakozásban, adományok felajánlásával is megélhették az önzetlen segítés örömét. Idén karácsonykor sok-sok rászoruló gyermek arcára varázsolhatnak mosolyt a Mosoly Manók, jótékonysági akciójának köszönhetően.

A PontVelem Okos Program és a Máltai Szeretetszolgálat közös szervezésében hirdette meg – a GLS futár támogatásával – jótékonysági akcióját. Az esemény médiapartnere az Origo, a kezdeményezést az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.Iskolánk vezetősége a diákönkormányzattal együtt, csatlakozott a felhíváshoz. A gyerekek a használt, de még jó állapotú játékaikat ajánlották fel rászoruló társaiknak. A közel 2 hétig tartó gyűjtés alatt, 62 ajándékot készített iskolánk Mosoly Manói rászoruló társaik részére.Iskolánkban ez az eredményes karácsonyi gyűjtés, a tanulóink és szüleik együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg!

FAJBOOK – országos verseny I. helyezett

Rozgonyi Orsolya, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 7. b osztályos tanulója, a „FAJBOOK- a környezetünkben élő állatokat megismerő versenyen”, korosztályában országos I. helyezést ért el. Összesített értékelésben országos 9. helyezett lett.

Pályázni, olyan fotókkal lehetett, amelyen különböző magyarországi állatfajokat mutattak be. A fotón jól felismerhető állatoknak kellett megjelennie és a kiadott fajlistából minél többet összegyűjteni.

Az online versenyen Orsi önállóan, családja támogatásával vett részt.

Gratulálunk neki és családjának! További sikereket kívánunk!

„Csodálatos emberi test” vetélkedő

Iskolánk 12 tanulója vett részt „Csodálatos emberi test” című online vetélkedőn a Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szervezésében. A vetélkedő témakörei életmóddal, táplálkozással, mozgással és természetesen az emberi testtel voltak kapcsolatosak. Minden diákunk teljesítményét oklevéllel és apró tárgyjutalmakkal díjazták a szervezők.Rozgonyi Orsolya 7.b osztályos tanulónk kiváló eredményért könyvjutalomban is részesült. Kiváló eredményt értek el Albók Luca, Lukács Bálint, Koleszár Teodóra, Molnár Hanna 7.b osztályos tanulók.

További résztvevők Bacsó Bianka, Béres Petra, Espák Hanna, Gunyis Inez, Napravszki Balázs 7.b, Csomós Kristóf és Lengyel Milán 8.a osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Kocsmárszki Ilona

Gratulálunk!

KÉPEK

Jó tanuló – jó sportoló

Sárospatak Város Önkormányzata kiemelkedő tanulmányi eredménye és kimagasló sportteljesítménye elismeréseképpen Gál Luca Noémi, 5. b osztályos tanulónkat is méltónak találta a „Jó tanuló – jó sportoló” díj adományozására. Büszkék vagyunk Luca eredményeire!

Gratulálunk a felkészítő tanárainak és edzőinek az eddigi sikerekhez!Köszönjük az elismerést a város vezetőségének!

További sok sikert kívánunk!

Az iskola vezetősége

KÉPEK

Lovas Mikulások iskolánkban

Szent Miklós napján, az idén is ellátogattak gyermekeinkhez a lovas Mikulások. Az iskola vezetősége, pedagógusai és tanulói nevében, köszönetet mondunk Livják Emíliának és a Zempléni Lovas Egyesület tagjainak a szervezésért, továbbá, hogy minden tanulónkat megajándékoztak egy-egy szaloncukorral, amellyel nagy örömet szereztek nekik.

„Tegyétek boldoggá az embereket!” (Szent Erzsébet)

„ Miklós püspök egykor, régen…”

Nagy izgalommal várták a gyermekek az ezüst csengettyű hangját és a pásztorbot koppantását az osztályajtóknál, s mikor megcsendült a püspök érkezését jelző kis csengő, a gyerekek örömmel fogadták a kedves vendéget.Miklós püspöknek mindenkihez volt egy jó szava. Az első osztályosok megilletődötten, a nagyobbacskák már régi barátként üdvözölték és hallgatták csillogó szemmel a fehér hajú püspök dicséreteit.Miklós püspök a csomagok átadásakor megígértette a gyermekekkel, hogy jók lesznek és örömet szereznek a továbbiakban is szüleiknek, tanítóiknak.A Mikulás is kapott ajándékokat a gyermekektől: verseket, dalokat, szívből készített rajzokat.

KÉPEK

Szent Erzsébetre emlékezünk

Árpád-házi Szent Erzsébet- könyörögj érettünk!

Iskolánk védőszentjéről, Szent Erzsébetről emlékeztünk meg november 19-én. A lelki napon ünnepi szentmisén vettünk részt. Ezt követően iskolánk első osztályos tanulói fogadalmat tettek, majd a nyolcadikosok átadták a kisdiákoknak összetartozásunk jelképét, az iskolai nyakkendőt és sálat.A nap további részében az osztályközösségek osztályfőnökeik irányításával beszélgettek arról, hogy hogyan lehet továbbadni a szeretet szolgálójának példáját a mindennapi életünkben, és milyen fontos másokkal törődni.

"Szent Erzsébet
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél…
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szeretőSzent Erzsébet! 
Ámen."

KÉPEK

Natura 2000 szemléletformálási projekt

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, alaptevékenységeiből adódóan, fontos feladatuknak tekintik a természeti értékek bemutatását, a természetvédelmi szemléletformálást és a környezeti nevelést.

A Natura 2000 szemléletformálási projekt keretében felajánlották iskolánknak:

  • 1 db Entz rozmaring alma facsemetét
  • 3 db madáretetőt és
  • 2 db természetismereti memóriakártyát.

Köszönjük a támogatásukat és az együttműködésüket!

KÉPEK

Mozdulj a klímáért!

A 2020-as év környezetvédelmi program keretein belül iskolánkban egy méhlegelő kialakítását tűztük ki célul magunk elé. Erre a mai napon került sor, amellyel méltóképpen zártuk le a biodiverzitás évének projektjét. A gyerekek sokat tanultak a méhekről és az emberrel való kapcsolatáról egyaránt. 🐝🌼🌺

KÉPEK

Kedves Szülő! Kedves Gyerekek!

2020. november 12-től Sárospatakon kötelező a maszk viselése valamennyi iskola és óvoda 50 méteres körzetében, nevelési-oktatási napokon reggel 7-8 és délután 15-17 óra között!

Szent Mártonra emlékezünk

Hold hintó indult el lomhán az égen
kis lámpát gyújtok, ma én is elkísérem
dalok mesélnek egy jó szívű tettről
köpenyét megosztó jóságos szentről

Kicsi lámpásom fénye
ma este úgy ragyog
mint odafent éjjel
a szikrázó csillagok
kicsi szívekben égnek
reménynek lángjai
mert bajban a jóval
vígaszt lehet nyújtan