Információs szupersztrádán- idegeink

Információs szupersztrádán- idegeink címmel hirdettük meg projektünket.


Célunk volt az idegrendszer elemeinek kiemelése és az ismeretek elmélyítése IKT eszközök használatával. Fontos szerepet kaptak  a közös munkában, az önálló döntések, a szoftverek és a hardverek kiválasztása az elkészítendő produktumhoz. Kiemelt fontosságú feladatként tekintettünk a problémamegoldás, együttműködés, kommunikáció területeinek fejlesztésére.
Diákjaink között logó készítő versenyt hirdettünk, melyben megjelenik az idegrendszer és az informatika kapcsolata. Ezek bemutatására tanítási órákon került sor és szavazással döntöttek a tanulóink a legjobbakról, illetve informatika és rajz szakos kollégák bevonásával lettek értékelve az elkészült pályaművek. Kooperatív módszerek alkalmazásával, Redmenta használatával feladatlapokat készítettek egymásnak a gyerekek, illetve a kapott témában újabb gondolattérképek és faliújság posztok készültek csoportonként.

Két osztály bevonásával dolgoztunk, melyek egymástól függetlenül kezdték meg a munkát és a Témahét idején közösen hozták létre a végeredményt.

A feladatlapokat pontozási módszerekkel értékeltük 1-5-ig, melyeket az ellenkező osztály csoportjai töltöttek ki és értékeltek nehézség, kreativitás szerint, valamint a fogalmak pontos használata, összefüggések vizsgálata alapján. Az órán készült faliújságot is ugyan így értékeltük (pontozás). A munkáról készült felvételeket az osztályok egyes képviselői tanítási órák után szerkesztették.

A projekt zárásaként egy-egy diák MS Word-el készített cikket, melyet a kisfilm levetítése után olvastak fel.

Szoftverek: MS Word, MS PowerPoint, Lino, Online LogoMaker, Redmenta, VideoPad Video Editor;

Képek

Film